Daniel DULIAN

Daniel DULIAN

Daniel DULIAN Medical Account Manager, CadXpert | Systemy Druku 3D Druk 3D w sztuce, modzie i designie | 3D Printing in Art, Fashion and Design   BIO [PL] Daniel Dulian ukończył studia magisterskie na kierunku „Wirtualizacja procesów technologicznych” na Akademii...
Tomasz ILNICKI

Tomasz ILNICKI

Tomasz ILNICKI Dolnośląski Inkubator Druku 3D we Wrocławiu | Lower Silesian 3D Printing Incubator in Wrocław Polska | Poland Inkubator Druku 3D we Wrocławiu – cele inwestycji i realizacja | 3D Printing Incubator in Wrocław – investment objectives and implementation...
Jordi MORELL

Jordi MORELL

Jordi MORELL Tenure-eligible lecturer | Tenure-eligible lecturerUniversitat de Barcelona | University of Barcelona, Spain MATERIA DRUKOWANA. Laboratorium w sieci | PRINTED MATTER. Laboratory in net BIO [PL] Artysta wizualny i wykładowca (Serra-Húnter Fellow) w...
Zbigniew Władysław SOLSKI, Rafał Piotr SOLSKI

Zbigniew Władysław SOLSKI, Rafał Piotr SOLSKI

Zbigniew Władysław SOLSKI, Rafał Piotr SOLSKI dr hab. nauk humanistycznych | PhD Hab. (Humanities) Polska | Poland 3D. „To już było” | 3D. “It was already”   BIO | dr hab. nauk humanistycznych | PhD Hab. (Humanities) Zbigniew Władysław SOLSKI...
Janusz WÓJCIK

Janusz WÓJCIK

Janusz WÓJCIK 3dArtech Polska | Poland   SkribiArt. Nowe technologie dla sztuki | SkribiArt. New technologies for art   3dArtech [PL] 3dArtech jest producentem innowacyjnych paneli dekoracyjnych 3D do wnętrz i elewacji budynków przy użyciu własnej autorskiej...