PATRONAT HONOROWY | HONORARY PATRONAGE

Jego Magnificencja
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
His Magnificence
Rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design

prof. dr hab. | Full Professor Wojciech PUKOCZ

RADA NAUKOWA | SCIENTIFIC COUNCIL

 

prof. dr hab. | Full Professor Maciej MANIKOWSKI

Professore | D. Sc. Eng. Arch., Associate Professor Antonino MARGAGLIOTTA

dr hab., prof ASP | PhD (Fine Arts) Hab., University Professor Grzegorz NIEMYJSKI

dr hab. inż. arch., prof. PP | D. Sc. Eng. Arch., University Professor Dominika PAZDER

dr hab., prof ASP |PhD (Fine Arts) Hab., University Professor Michał STASZCZAK

Professor titular d’Universitat | Full Professor Albert VALERA GARCIA

Professora agregada (SHP) | PhD (Fine Arts), Associate Professor Àngels VILADOMIU

KOMITET ORGANIZACYJNY | ORGANIZING COMMITTEE

 

dr | PhD (Fine Arts) Monika ALEKSANDROWICZ

dr hab. | PhD (Fine Arts) Hab. Małgorzata KACZMARSKA

INTERAKCJA I KREACJA | INTERACTION AND CREATION

PROGRAM KONFERENCJI | CONFERENCE PROGRAMME

DRUK 3D JAKO NARZĘDZIE KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ

W SZTUKACH WIZUALNYCH – KONTEKSTY

3D PRINTING AS A TOOL FOR CREATIVE SOLUTIONS IN VISUAL ARTS – CONTEXTS

 

26 kwietnia 2022 (wtorek), 9:00–19:00 | 26 of April, 2022 (Tuesday), 9 a.m–7 p.m

godziny wg czasu w Warszawie (UTC/GMT + 2 godz.) | the hours are based on the Warsaw time (UTC/GMT + 2 hours)

1. SESJA PORANNA | EARLY MORNING SESSION 9:00–10:10

SZTUKA i TECHNOLOGIA / SOFTWARE | ART and TECHNOLOGY / SOFTWARE

9:00–9:05 wprowadzenie | introduction

moderator: dr hab. | PhD (Fine Arts) Hab. Małgorzata KACZMARSKA

 

9:05–9:25

Jordi Morell

Tenure-eligible lecturer | Tenure-eligible lecturer

Universitat de Barcelona | University of Barcelona

MATERIA DRUKOWANA. Laboratorium w sieci | PRINTED MATTER. Laboratory in net

9:25–9:40

Adam ABEL

dr hab., prof. ASP | PhD (Fine Arts) Hab., University Professor

Akademia Sztuk Pięknych in. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Poland

Kreatywne kodowanie – transformacje medium | Creative coding – transformations of the medium

9:40–9:55

Marcin NOGA

dr | PhD (Fine Arts)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland

Transpozycja fali radiowej na obrazy cyfrowe | Radio wave transposition into digital images

9:55–10:10 dyskusja | discussion

10:10–10:25 przerwa | break

2. SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA | MORNING SESSION 10:25–11:30

WARSZTAT ARTYSTY 1 | ARTIST’S WORKSHOP 1

10:25–10:30 wprowadzenie | introduction

moderator: dr | PhD (Fine Arts) Monika ALEKSANDROWICZ

 

10:30–10:45

Rafał KOTWIS

dr hab., prof. UAP | PhD (Fine Arts) Hab., University Professor

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Magdalena Abakanowicz University of Arts in Poznań, Poland

Droga po druku. Pomiędzy przestrzenią wirtualną a realną, analiza problemu na podstawie własnych doświadczeń PrintSettPath | Between virtual and physical reality. Analysis of the problem based on an artist’s own experience

10:45–11:00

Piotr IDZI

dr | PhD (Fine Arts)

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Poland

Perspektywa twórcy w kontekście rzeźby cyfrowej | The creator’s perspective in the context of digital sculpture

 

11:00–11:15

Katarzyna GEMBORYS, Łukasz SZATANEK

dr | PhD (Fine Arts), dr inż. arch. | D. Sc. Eng. Arch.

Akademia Sztuk Pięknych in. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Poland

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | Angelus Silesius State University in Wałbrzych, Poland

Działania multimedialne – połączenie szkła formowanego ręcznie na palniku gazowym z drukiem 3D | Multimedia activities – a combination of hand-formed glass on a gas burner with 3D printing

11:15–11:30 dyskusja | discussion

11:30–11:45 przerwa | break

3. SESJA POŁUDNIOWA | MIDDAY SESSION 11:45–13:20

3D i ARCHITEKTURA | 3D and ARCHITECTURE

11:45–11:50 wprowadzenie | introduction

moderator: dr hab. | PhD (Fine Arts) Hab. Małgorzata KACZMARSKA

 

11:50–12:05

Francesco DI PAOLA

Professore associato | PhD, Associate Professor

Università degli Studi di Palermo | University of Palermo, Italy

Modelowanie algorytmiczno-generatywne i druk 3D do połączeń w konstrukcjach bambusowych | Algorithmic-generative modeling and 3D printing for connection joints in bamboo structures

12:05–12:20

Łukasz SZATANEK

dr inż. arch. | D. Sc. Eng. Arch.

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | Angelus Silesius State University in Wałbrzych, Poland

Druk 3d w architekturze i nauczaniu | 3D printing in architecture and teaching

12:20–12:35

Aleksandra KUŚMIERSKA

mgr inż. arch. | MSc. Eng. Arch.

Polska | Poland

Wykorzystanie druku 3D w budowie modeli architektonicznych | The use of 3D printing in the construction of architectural models

12:35–12:50

Paweł OZGA

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Poland

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum | Jagiellonian University, Collegium Medicum

Voxel printing – wykorzystanie druku 3D w oparciu o technologię “voxel printing” do uzupełnienia wartości diagnostycznych obrazowani medycznego w oparciu o badanie tensora dyfuzji wody | Voxel printing – The use of 3D printing based on the “voxel printing” technology to supplement the diagnostic values of medical imaging based on the examination of the water diffusion tensor

12:50–13:05

Fania KOLAITI

artysta | artist

Grecja | Greece

Badanie dotyczące ceramicznych elementów architektonicznych jako nowych obiektów w zrównoważonym projektowaniu i odbudowie ekosystemu | A study on ceramic architectural components as emerging objects in sustainable design and ecosystem restoration

13:05–13:20 dyskusja | discussion

13:20–14:15 przerwa obiadowa | lunch break

4. SESJA POPOŁUDNIOWA | AFTERNOON SESSION 14:15–15:25

SZTUKA / NAUKA / EKOLOGIA | ART / SCIENCE / ECOLOGY

14:15–14:20 wprowadzenie | introduction

moderator: dr hab. | PhD (Fine Arts) Hab. Małgorzata KACZMARSKA

 

14:20–14:35

Rosangella LEOTE

Pós-doutorada em Media Art; Doutora em Ciências da Comunicação | Post-doctorate in Media Art, PhD in Communication Sciences

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) | São Paulo State University “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Brazil

Sztuka i zrównoważony rozwój w druku 3D | Art and Sustainability in 3D Printing

14:35–14:50

Thomas SCHMIDT

Associate Professor | Associate Professor

University of North Carolina at Charlotte | University of North Carolina at Charlotte, USA

Narzędzia cyfrowe w postcyfrowym krajobrazie | Digital Tools in a Postdigital Landscape

14:50–15:10

Daniel DULIAN

Medical Account Manager, CadXpert | Systemy Druku 3D

Druk 3D w sztuce, modzie i designie | 3D Printing in Art, Fashion and Design

 

15:10–15:25 dyskusja | discussion

15:25–15:40 przerwa | break

 

5. SESJA POPOŁUDNIOWA DRUGA | SECOND AFTERNOON SESSION 15:40–16:50

FILOZOFIA, RYNEK SZTUKI | PHILOSOPHY, ART MARKET

15:40– 15:45 wprowadzenie | introduction

moderator: dr | PhD (Fine Arts) Monika ALEKSANDROWICZ

 

15:45–16:00

Zbigniew Władysław SOLSKI, Rafał Piotr SOLSKI

dr hab. nauk humanistycznych | PhD Hab. (Humanities)

Polska | Poland

3 D. „To już było” | 3 D. “It was already”

16:00–16:15

Jacek ROMAŃSKI

dr | PhD (Philosophy)

Polska | Poland

Drukując idee, drukując przedmioty – ontologiczna analiza dzieł sztuki stworzonych z wykorzystaniem wydruku 3D | Printing ideas, printing objects – an ontological analysis of artworks created with 3D printing

16:15–16:35

Anna BYWANIS

ARTEÏA

Tożsamość cyfrowa i NFT dla dzieła sztuki | Digital Identity and NFT for a Physical Artwork

16:35–16:50 dyskusja | discussion

16:50–17:05 przerwa | break

6. SESJA WIECZORNA | EVENING SESSION 17:05–19:00

WARSZTAT ARTYSTY 2 | ARTIST’S WORKSHOP 2

17:05–17:10 wprowadzenie | introduction

dr | PhD (Fine Arts) Monika ALEKSANDROWICZ

dr hab. | PhD (Fine Arts) Hab. Małgorzata KACZMARSKA

17:10–17:30

Janusz WÓJCIK

3dArtech

SkribiArt. Nowe technologie dla sztuki | SkribiArt. New technologies for art

17:30–17:45

Monika ALEKSANDROWICZ

dr | PhD (Fine Arts)

Akademia Sztuk Pięknych in. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Poland

Technologia w procesie kształtowania kompetencji | Technology in the process of shaping competences

17:45–18:00

Małgorzata KACZMARSKA

dr hab. | PhD (Fine Arts) Hab.

Akademia Sztuk Pięknych in. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Poland

Narzędzia cyfrowe a proces badawczy w praktyce artystycznej | Digital tools and the research process in artistic practice

18:00–18:20

Tomasz ILNICKI

Dolnośląski Inkubator Druku 3D we Wrocławiu | Lower Silesian 3D Printing Incubator in Wrocław, Poland

Inkubator Druku 3D we Wrocławiu – cele inwestycji i realizacja | 3D Printing Incubator in Wrocław – investment objectives and implementation

 

18:20–18:35 dyskusja | discussion

18:35–19:00 podsumowanie i zakończenie konferencji | summary and end of the conference