ARTYŚCI BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE 

NIE/OBECNOŚĆ czyli o DESUBLIMACJI SZTUKI |

Aqeel Abbas / PAKISTAN

Artysta wizualny, wykładowca akademicki, kurator. Jego obecne zainteresowania twórcze to badanie doświadczeń i zachowań artystycznych oraz ich zakresu poznawczego na styku sztuki i technologii. Swoje artystyczne aspiracje czerpie z hybrydowej wspólnotowej egzystencji i międzykulturowej dialektyzmu. Powszechnie wykorzystuje i ocenia interdyscyplinarne wykorzystanie mediów i technologii w swojej pracy artystycznej i innych działaniach badawczych. Swoje prace artystyczne i badawcze prezentował na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach i konferencjach. Był stałym wykładowcą w Pakistańskim Instytucie Mody i Wzornictwa oraz w studiu Tanzeel, YMCA i innych instytutach artystycznych jako wykładowca wizytujący w Pakistanie.

facebook/ Instagram: aqeelabbas79

 

Mario Airò / WŁOCHY

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Brera (Mediolan), ukończył studia z malarstwa w 1988. Mieszka i pracuje w Mediolanie. Jego twórczość charakteryzuje się szeroką gamą odniesień kulturowych, obejmujących literaturę, kino, historię sztuki, elementy przyrody i przedmioty codziennego użytku. Brał udział w Biennale w Walencji, Biennale w Wenecji w 1997 i 2003, wystawiał w PAC w Mediolanie, Biennale Sztuki Współczesnej w Moskwie w 2005. Najnowszych wystawy, w których brał udział miały miejsce w: Palazzo Matteucci, Fermo, IT (2022); Museo Gigi Guadagnucci, Massa, IT; Vistamare, Pescara, IT (2021); Twist, Triennale, Mediolan, IT (2016); Galleria Vistamare, Pescara, Włochy (2011); Mario Airò, kura di Oscar Aschan, Kungsbacka, SV (2009); XIV Esposizione Quadriennale d’Arte Roma (2005).

 

Monika Aleksandrowicz / POLSKA

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Obroniła doktorat z wyróżnieniem (2021). W dorobku artystycznym Moniki Aleksandrowicz znajduje się ponad 60 wystaw zbiorowych, sympozja, poświęcone sztuce konceptualnej oraz ekspozycje indywidualne, które organizowane i prezentowane były w kraju i za granicą. Obec- nie pełni funkcję kierownika Katedry Mediacji Sztuki na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

www.artebuena.com, www.artebuena.eu, www.semiografia.art

 

Marc Anglès / HISZPANIA

Artysta ur. w Sant Andreu de la Barca w 1993. Uzyskał tytuł doktora z wyróżnieniem w zakresie zaawansowanych studiów w zakresie produkcji artystycznych na Uniwersytecie w Barcelonie, gdzie wcześniej uzyskał tytuł magistra w dziedzinie produkcji artystycznej i badań oraz ukończył studia w zakresie sztuk pięknych. Nagrodzony grantami Recerca i Innovació en l’àmbit de les arts Visuals 2023 Generalitat de Catalunya, Ayudas Injuve para la Creación Joven 2023/2024, nagroda Sala d’Art Jove Producció 2020, grant Creació Guasch Coranty 2019 i Ajuda a la Creació d’Arts Visuals Felícia Fuster 2018. Warto zwrócić uwagę na jego obecność na powstających targach sztuki JustMAD 2017, nagrodę dla młodych artystów na Biennal de Valls 2017 oraz drugą nagrodę Julio Antonio Sculpture Award na Biennal de Tarragona 2017. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuk Wizualnych i Wzornictwa na Wydziale Sztuk Pięknych Universitat de Barcelona, profesorem współpracującym na Universitat Oberta de Catalunya i członkiem grupy ds. innowacji dydaktycznych Art, Professió i Docència.

www.marc-angles.com

 

Maria Bitka / Polska

Maria Bitka, artystka wizualna mieszkająca w Polsce. Posługuje się różnymi mediami, tworzy: performance, instalacje, obiekty, a często dokumentacja jej działań staje się równorzędnym dziełem artystycznym. Zajmuje się tematyką intymności, relacją z naturą i problematyką tożsamości. Śpiewa w zespole śpiewu tradycyjnego „Niezle Ziółka”. Współzałożycielka grupy artystycznej Kuratorki. W 2023 roku obroniła doktorat na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

mariabitka.pl

 

Katarzyna Bogusz / POLSKA

Artystka wizualna, kuratorka. Absolwentka Mediacji Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Teatrologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działa na pograniczu mediów. Szczególnie istotny jest dla niej aspekt performatywny, a większość z jej prac ma charakter medytacyjny i jest relacją zawieszoną w czasie. Podejmuje tematy związane z naturą, czasem i entropią, szukając połączeń między sztuką wschodu a kulturą europejską. Często pozostawia brak tam, gdzie nadejdzie intuicyjne dopełnienie. Sięga przy tym do sytuacji, w których odbiorca ma do czynienia z uwarunkowaniami własnej percepcji i musi zdefiniować na nowo to, co widzi. Jej prace prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka OP YOUNG 2023, Stypendystka Prezydenta Miasta Wrocławia 2023.

 

Anna Bujak / POLSKA

Rzeźbiarka, artystka wizualna, autorka instalacji. Absolwentka wrocławskiej ASP na Wydziale Rzeźby i Malarstwa (2011), Wydziału Humanistycznego, Instytut Historii (2008) na Akademii Świętokrzyskiej, (UJK) w Kielcach. Laureatka stypendiów i nagród artystycznych – min. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2024; 2011); stypendium Prezydenta Wrocławia (2023); stypendium im. J. Grotowskiego (2014); nominowana do nagrody kulturalnej Gazety Wyborczej wARTo (2015); laureatka Digital Residency II, Galeria OP Enheim, Wrocław (2021). Swoje prace prezentowała w Polsce i za granicą. W swojej praktyce artystycznej łączy minimalistyczną wizję z klasycznymi materiałami – stal, aluminium, brąz oraz nieoczywistymi surowcami takimi jak włosy ludzkie, plastik czy ready made, wykorzystuje wątki osobiste i traumatyczne globalne zdarzenia. Bada sprzeczne siły, redukując formę wyzwala intensywność możliwych skojarzeń.

https://www.instagram.com/anibujak/?hl=pl

https://annabujak.com

 

Hubert Bujak / POLSKA

Urodzony w 1980 roku. W latach 2005-2010 studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2017 roku otrzymał tytuł doktora sztuki przyznany przez Akademię Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, tworzy rzeźby oraz instalacje. Hubert Bujak w swojej twórczości największy nacisk kładzie na badania źródeł sztuki w ich warstwie pierwotnej i emocjonalnej. Wiąże się to rozumieniem twórczości artystycznej jako jednej z najbardziej pierwotnych aktywności duchowych człowieka.

https://www.instagram.com/hubert_bujak/

https://www.hubertbujak.com/

 

Eugènia Agustí Camí / HISZPANIA

Artystka wizualna i stypendystka Serra Húnter na Wydziale Sztuk Wizualnych i Wzornictwa Uniwersytetu w Barcelonie. Doktor sztuk pięknych. Bada wzajemność pomiędzy kolorem i abstrakcją geometryczną. Twórcze połączenie obu kontekstów przenosi się na obszar jej badań i dydaktyki, gdzie poprzez produkcję systemów drukujących tworzy autorskie dzieła graficzne różnego rodzaju. Rozwija procesy drukowania, badając, jak poprzez rozwijanie edytowalnego obrazu nowe systemy technologiczne wchodzą w interakcję z tradycyjnymi w naprzemiennym postępie. Członek grupy badawczej IMARTE i 13L Artist’s Books.

 

Joaquim Cantalozella / HISZPANIA

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuk Wizualnych i Wzornictwa oraz kierownik studiów na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Barcelony. Jako artysta miał wystawy indywidualne i zbiorowe w licznych ośrodkach i galeriach w kraju i za granicą. Jego prace zdobyły uznanie w różnych nagrodach krajowych i międzynarodowych, takich jak między innymi pierwsza nagroda w XLV Banco de Sabadell Award i pierwsza nagroda krajowa UBS Art Award 2000. Jego prace znajdują się w kilku kolekcjach publicznych i prywatnych. Był członkiem naukowym kilku grup badawczych R&D i SGR zajmujących się sztuką, obecnie jest członkiem R&D Printed Matter i Connected Bodies. Nowe role internetowego wizerunku artystycznego i politycznego oraz grupy SGR IMARTE. Jego badania teoretyczne były publikowane w rozdziałach książek i indeksowanych czasopismach naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Jest aktywnym członkiem uznanej grupy zajmującej się innowacjami w nauczaniu Arte, Pro & Doc, gdzie realizował różne projekty w zakresie innowacji w nauczaniu.

 

Mercè Casanovas / HISZPANIA

Artystka. Jest profesorką w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie. Jej zainteresowania badawcze to litografia, fotolitografia, druk cyfrowy i wszystko, co jest związane z książką artystyczną. Prowadził kursy w tych dyscyplinach w Anglii, Szwajcarii i Argentynie. Obecnie prowadzi badania nad drukiem cyfrowym na różnych sztywnych i miękkich podłożach we współpracy z firmą EGM z Barcelony. W 2009 roku wyniki te zostaną wystawione w galerii sztuki. Od 1998 roku jest częścią grupy 13L, z którą tworzy i publikuje książki artystyczne i z którą wystawia w Katalonii i poza nią.

 

Agnieszka Chmura-Wieczorek / POLSKA

Absolwentka studiów podyplomowych ASP we Wrocławiu w pracowni malarstwa i rysunku prof. Anna Maria Kramm i w pracowni rzeźby dr Mariusz Kosiba (2022 r.). Malarka i rzeźbiarka, organizatorka i uczestniczka wydarzeń kulturalnych, historycznych i artystycznych, min. międzynarodowych wystaw sztuki współczesnej, spektakli teatralnych, koncertów, prelekcji, prezentacji i wykładów historycznych i inscenizacji. Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych, plenerów artystycznych, rezydencji artystycznych i sympozjów sztuki.

 

Antònia Coll / HISZPANIA

Artystka i doktor sztuk pięknych Universitat de Barcelona. Profesor zwyczajny Katedry Sztuk Wizualnych i Wzornictwa Sekcji Produkcji Sztuki Współczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UB. Bierze udział w kilku projektach badawczych i jest dyrektorem Grupy Innowacji Nauczania RELAT. Konstrukcja opowieści w sztuce współczesnej. Sekretarz naukowy Katedry AVD w latach 2016-20. Profesora wizytująca w Accademia di Belle Arti i Uniwersytecie Ca Foscari w Wenecji (2014), Krakowskiej Akademii im. A. F-M. w Krakowie (2015), Accademia di Belle Arti w Neapolu (2017), Faculdade de Belas Artes w Lizbonie (2018), Accademia di Belle Arti z Palermo (2020). Autorka publikacji o sztuce, publikacji we współpracy literatury z obrazem, wystaw indywidualnych i zbiorowych, pracuje w kolekcjach publicznych i prywatnych oraz organizator wielu działań upowszechniających sztukę współczesną. Jej zainteresowania artystyczne i badawcze skupiają się na feministycznych praktykach artystycznych oraz relacjach geopolitycznych i dynamice wyspiarstwa.

 

Małgorzata Czerniawska / POLSKA

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz) w Poznaniu. Doktorat w dziedzinie sztuki. Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk w obszarze nauk humanistycznych i społecznych dla publikacji badawczej „Prześwity – w stronę światła, w stronę mroku. Transformacja przestrzeni i inne metody modelowania procesów percepcyjnych w malarstwie”, za oryginalny sposób, który łączy rozważania humanistyczne ze sztuką. Uprawia malarstwo, komponuje wnętrza; pedagog w Instytucie Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie prowadzi autorską pracownię sztuk plastycznych w dziedzinie kreowania obrazu.

www.czerniawska.eu

 

Marta Człapa / POLSKA

Absolwentka Instytutu Wzornictwa w Koszalinie z tytułem magistra sztuki oraz podyplomowo design managementu na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Zawodowo architekt wnętrz, grafik i ilustrator, a także wykładowca ANS AS w Wałbrzychu.

Jej zakres zainteresowań obejmuje projektowanie graficzne, plakat, architekturę, typografię, psychologię koloru i kształtu oraz psychofizjologię widzenia. Prywatnie rozmiłowana w typografii, kaligrafii i pięknym pisaniu.

 

Andrzej Drohomirecki / POLSKA

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w estetyce oraz psychologii percepcji. Jest współredaktorem publikacji z dziedziny nauk społecznych oraz autorem artykułów poświęconych zagadnieniom sztuki współczesnej. W swoich badaniach zajmuje się teorią poznania oraz historią idei filozoficznych. Pracuje jako nauczyciel akademicki na wrocławskiej ASP w Katedrze Mediacji Sztuki.

 

Cristiane Duarte / BRAZYLIA

Mieszka w São José dos Campos w Brazylii. Jest absolwentką sztuk wizualnych (2016) i historii (2006) uzyskanych na Uniwersytecie Regionalnym Cariri – Ceará – Brazylia. Członkini Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Grupy Badawczej ds. Sztuki, Nauki i Technologii (GIIP) przy UNESP. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół interaktywnej sztuki cyfrowej, prezentuje liczne prace na wirtualnych wystawach i konferencjach.

http://lattes.cnpq.br/2626233278507155

 

Katarzyna Feiglewicz-Peszat / POLSKA

Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Poligrafii w Publishing School w Krakowie. Studiowała również Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Filozofię i Teologię w DSFT w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019, 2020, 2023), laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, Nagrody BWA w Zielonej Górze, a także Wyróżnienia Honorowego podczas IV Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew”. Finalistka Strabag Artaward International. W 2015 roku brała udział w Fljótstunga Art Residency w Islandii. Obecnie doktorantka ASP w Krakowie (praca doktorska: „Przestrzeń znaku — znak w przestrzeni. Język migowy jako przestrzenny język sztuk wizualnych”). Przestrzenność języka migowego interpretuje głównie za pomocą malarstwa i wideo- performansów. Jej zamierzeniem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości i uniwersalności języka migowego, a także przełamywanie stereotypów związanych z percepcją dźwięku.

https://www.instagram.com/katarzyna_feiglewicz

 

Miquel García / HISZPANIA

Jest absolwentem sztuk pięknych oraz studiów magisterskich na kierunku badań artystycznych i produkcji na Uniwersytecie w Barcelonie, ukończył studia w Cooper Union w Nowym Jorku. Miquel przeprowadził różne rezydencje artystyczne, wśród których wyróżniamy: El Ranchito (Matadero, Madryt), La Casa das Caldeiras (San Paulo), Dare Dare (Montreal), Chang Dong Art Studio w Seulu (stypendium UNESCO-Auschberg), w Axeneo7 (Quebec) w ramach stypendium Conca, w MCO art (w ramach stypendium Fundacji Joana Miró na Majorce) oraz w Hangarze w Barcelonie. Wystawiał zbiorowo w Centrum Georgesa Pompidou w Paryżu i Maladze, Galerii Vermelho w São Paulo, Galerii Młodej Sztuki Generalitat de Catalunya w Barcelonie (nagroda edycji 2013), w Casino w Luksemburgu, Stampa, w Bazylei i na Biennale w Mardin (Turcja), Turku (Finlandia), Vic, Zamora i ALBIAC (Almería).

 

Katarzyna Gemborys / POLSKA

Urodzona we Wrocławiu; to artystka, specjalizująca się w sztuce szkła artystycznego oraz biżuterii szklanej. Ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, gdzie obecnie prowadzi zajęcia na kierunku Mediacji Sztuki.  W swoich pracach z lekkością zestawia kreatywność i umiejętność łączenia tradycyjnych technik szklarskich z nowoczesnymi rozwiązaniami. Jej prace charakteryzują się unikatowym stylem, w którym można zaobserwować silne nawiązania do natury, symboliki i emocji. W swojej karierze artystycznej Katarzyna Gemborys uczestniczyła w licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej prace zdobyły uznanie wśród krytyków sztuki oraz kolekcjonerów.

https://www.instagram.com/kat__gem

 

Matilde Grau / HISZPANIA

Rzeźbiarka i ceramistka, doktora sztuk pięknych. Profesorka nadzwyczajna na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie. Uczy także rzeźby i ceramiki w Escola Massana w Barcelonie oraz w ramach oficjalnych studiów magisterskich na Facultad de Bellas Artes UPV/EHU „Master in Ceramics: Art and Function”. Jej działalność badawcza i twórcza koncentruje się głównie na rzeźbie i ceramice. W rzeźbie pracowała z szeroką gamą materiałów i dyscyplin, materiałami tekstylnymi, odlewami z brązu i aluminium, żywicą i włóknem szklanym, drewnem, metalem, szkłem itp. Odbyła liczne rezydencje artystyczne w międzynarodowych ośrodkach specjalizujących się w rzeźbie i sztuce publicznej oraz liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą.

 

Magda Grzybowska / POLSKA

Artystka ur. w 1976 we Wrocławiu. W latach 1995-2000 studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracown prof. Alfredy Poznańskiej (2000). Doktorat na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w roku 2011, promotor: Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, stopień doktora habilitowanego w roku 2018.

Praca na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w latach od roku 2006 w pracowni prof. Christosa Mandziosa. Od roku 2019 profesor uczelni w pracowni Rzeźby. Prowadzi zajęcia z rzeźby. Pełnione funkcje – Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych, w latach 2016-2019. Artist statement: w działalności twórczej odnosi się przede wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykających się w pojęciu rzeźby. Do swoich prac włącza zarówno obiekty rzeźbiarskie jak i film, fotografie, rysunek, zjawiska świetlne, sytuacje, gest, dźwięk i ruch. Sięga po różnorodne media. Interesuje ją dychotomia pomiędzy trwałym i nietrwałym, relacje, kategoria miejsca. Realizuje otwarty projekt artystyczno-badawczy „Rzeźba i fenomen sceny” korzystając z wypracowanej formy zdarzenia wizualnego (sytuacji), gdzie budowane jest napięcie pomiędzy przestrzenią, obiektem, performerem i widzem.

MAGDA GRZYBOWSKA

 

Hirotoshi Iwasaki / JAPONIA

Hirotoshi Iwasaki (ur. 1981) jest artystą posługującym się animacją eksperymentalną, absolwentem Tokyo University of the Arts z tytułem doktora sztuk pięknych (2019). Jego tematem badawczym jest współobecność ruchów rotoskopii, a także pamięć i tworzenie poprzez śledzenie. Wykracza poza sferę sztuk pięknych i filmu, prezentując swoje prace z wielu dziedzin, zdobywając uznanie w różnych dziedzinach, w tym uczestnicząc w licznych wystawach i zdobywając Grand Prix dla nienarracyjnego filmu krótkometrażowego na Holland Animation Film Festival 2015. stworzył animacje dla Calvina Kleina, The New York Times, The Los Angeles Times oraz kilka filmów dokumentalnych na zamówienie, a także zdobył nagrody THE ONE SHOW, NY ADC i Tokyo ADC. Ostatnio odpowiadał za część animowaną filmu „Beyond Utopia”, nominowanego w kategorii Dokument do nagrody BAFTA 2024. Obecnie profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Nagoya Zokei, wykładowca na Wydziale Animacji Filmu i Nowych Mediów Tokyo University of the Arts.

https://hirotoshiiwasaki.com/

 

Jakub Jernajczyk / POLSKA

Artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się na poznawczych aspektach percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz roli sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzy instalacje multimedialne inspirowane głównie nauką i filozofią. Autor tekstów z pogranicza filozofii, matematyki i teorii sztuki. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz wystaw artystycznych. Dziekan Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze: myślenie wzrokowe, rola wyobraźni w odkryciu naukowym, poznawcze metafory wizualne, analogowe i dyskretne systemy kodowania informacji. 2022 – indywidualna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia naukowe; 2017 – indywidualna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia dydaktyczne; 2014 – III nagroda w konkursie INTER Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; 2012 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców; 2009 – Nagroda Prezydenta Szczecina na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE SPACE

https://grapik.pl

 

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska / POLSKA

Rzeźbiarka urodzona w Nowym Targu; prof. dr hab. Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie pracuje od 1988 roku.  Jest absolwentką PWSSP (obecnej ASP) we Wrocławiu. Dyplom z zakresu rzeźby zrealizowała pod kierunkiem prof.  Leona Podsiadłego. Od 2004 roku prowadzi dyplomującą pracownię rzeźby w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki we Wrocławiu. Bierze udział w licznych wystawach zbiorowych, indywidualnych, sympozjach, plenerach konferencjach.  Jest autorką kilkunastu prac w przestrzeni publicznej na terenie Polski, Francji, Niemiec, Czech.

 

Małgorzata Kaczmarska / POLSKA

Artystkaa wizualnaa, wykładowczynia akademicka i kuratorka. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się procesem twórczym oraz kontekstem przestrzennym dzieła sztuki. Urodzona w Krakowie, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Laureatka stypendium twórczego w Hiszpanii (1999) oraz rezydencji artystycznej w Indonezji (2019). Jej obrazy, wideo i prace cyfrowe były wielokrotnie wyróżniane w międzynarodowych konkursach i kwalifikowane do prezentacji. Swój dorobek twórczy eksponowała na licznych wystawach w kraju i za granicą. Wystawa indywidualna „Dziś nikt już tak nie maluje” (2019) była nominowana do nagrody im. Witolda Wojtkiewicza.

https://kaczmarska.pl/

 

Małgorzata Kazimierczak / POLSKA

Artystka tworzy w intermedialnym obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach Dolnośląskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych oraz Muzeum Współczesnego Wrocławia. Ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje jako prof. uczelni prowadząc Pracownię Intermediów i Fotografii na wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Realizuje projekty wielowarstwowe o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wprowadzeniem słów, idei, znaczeń, dźwięku, filmu. Często współpracuje z innymi artystami i grupami, aranżuje też projekty otwarte, rozłożone w czasie, społeczne, procesualne, oparte na spotkaniu i kontakcie. Wiele lat zajmowała się tańcem i ruchem działając w alternatywnym teatrze eksperymentalnym GDT. Pochłaniają ją sprawy aktywizmu i ekologii, relacji z naturą i jej ochroną ekosystemową co ma odzwierciedlenie w twórczości np. Eko-empatia. Z pasją uprawia od lat swój dziki ogród. Jest animatorką wrocławskiego życia artystycznego jako kurator corocznego cyklu wystaw „Scena Sztuki Intermedialnej’’ w ramach Festiwalu Podwodny Wrocław.

 

Radosław Keler / POLSKA

W 2005 r. ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, kierunek Rzeźba. Uczestniczy w plenerach krajowych oraz sympozjach zagranicznych. Zajmuje się głównie rzeźbą figuratywną w kamieniu. Inspirowany ludzkim ciałem i kunsztem dawnych mistrzów, łączę w swojej twórczości nowoczesność z tradycją. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Argentynie, Holandii, Belgii i Szwajcarii. Nagrody i stypendia: 2013 – Kariatyda w konkursie Kamień 201 organizowanym przez magazyn „Świat Kamienia, zwycięstwo w kategorii rzeźba za Pomnik św. Jana Kantego wg projektu prof. Ryszarda Gluzy; 2011 – zakwalifikowanie w drodze konkursu do udziału w X Międzynarodowym Sympozjum Rzeźbiarskim w Morges w Szwajcarii; 2010 – zakwalifikowanie w drodze konkursu do udziału w XI Międzynarodowym Sympozjum Rzeźbiarskim, De Stenen Poort w Borkel en Schaft w Holandii, Miasto Borkel en Shaft; 2010 – zakwalifikowanie w drodze konkursu do udziału i wyróżnienie na IV Międzynarodowym Sympozjum Rzeźbiarskim w Roldan w Argentynie, Miasto Roldan.

 

Foteini (Fania) Kolaiti / GRECJA

Interdyscyplinarna artystka i projektantka. Fania Kolaiti specjalizuje się w ceramice, badając skrzyżowanie wartości artystycznych i użytkowych w obiektach hybrydowych wykonanych z materiałów gliniastych. Przez ostatnie lata Fania Kolaiti zajmowała się tematem życia w kosmosie i na terenach pozaziemskich, poszukując zrównoważonych rozwiązań. Jej badania artystyczne koncentrują się na sztuce i projektowaniu świadomym ekologicznie, tworząc prototypy, które nie tylko służą celom praktycznym, ale także stawiają ważne pytania dotyczące wpływu naszej kultury konsumenckiej i antropocenu. Jej prace zagłębiają się w dystopijne scenariusze przyszłości i kwestionują istnienie krytycznych utopii społeczno-politycznych. Jej pasją jest odkrywanie potencjału materiałów ekologicznych kompatybilnych z technologią druku 3D. Jest zaangażowana w praktyki projektowania zrównoważonego. Celem jej pracy jest tworzenie nowych obiektów drukowanych w 3D, które poprowadzą projektowanie w kierunku uważności na naturę.

https://www.instagram.com/fk.artworks/

 

Natalia Komorowska / POLSKA

Dyplom obroniła na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 2022. Artystka miała 10 wystaw indywidualnych w Polsce i brała udział w około 70 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą: Niemcy, Włochy, Francja, Singapur, Czechy, Słowacja, USA, Ukraina, m.in. w ramach Tygodnia Szkła w Wenecji jako finalista konkursu HUB Under35, 2021, Wenecja, Włochy.

https://www.facebook.com/nkomorowska.art

https://www.instagram.com/natalia.komorowska.art/

 

Mami Kosemura / JAPONIA

Mami Kosemura urodziła się w 1975 roku w Kanagawie. W 2005 roku ukończyła Tokyo National University of the Arts z tytułem D.A. w malarstwie. Oprócz wystawy indywidualnej w Hara Museum of Contemporary Art w Japonii w 2018 roku brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Japonii i za granicą. W Japonii są to m.in. rocznik MOT 2004 (Muzeum Sztuki Współczesnej, Tokio), Malarstwo NIHONGA (Muzeum Sztuki w Jokohamie, 2006) oraz SELF and OTHER: Portrait from Asia and Europe (Narodowe Muzeum Sztuki, Osaka, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Kamakura i Hayama, 2009). Wystawy zagraniczne obejmują Projected Realities: Video Art from East Asia (Asia Society Museum, Nowy Jork, 2006), East of Eden (The Freer and the Arthur M. Sackler Gallery, Waszyngton, 2007), International Incheon Women Artists’ Biennale (Korea, 2009), Mind as Passion (Muzeum Sztuk Pięknych w Tajpej, 2009), Now Japan (Kunsthal KAdE, Holandia, 2013) i Kuandu Biennale 2014 (Tajpej). Kosemura poszerza zakres swoich działań m.in. o współpracę z kompozytorami w Carnegie Hall podczas obchodów 150. rocznicy powstania w Nowym Jorku w 2017 roku.

Do najważniejszych nagród otrzymanych przez artystę należą Nagroda Nomura od Fundacji Sztuki i Kultury Nomura (2004) oraz 26. Nagroda Kulturalna Gotoh Fundacji Gotoh Memorial (2015). Prace Kosemury znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Tokio, Uniwersyteckiego Muzeum Sztuki Narodowego Uniwersytetu Sztuki w Tokio, Gunma Museum of Art, Tatebayashi, Asia Society Museum (Nowy Jork) i Kuandu Museum of Fine Arts (Tajpej).

https://mamikosemura.com/

 

Mariusz Kosiba / POLSKA

Absolwent kierunku Rzeźba Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2006 obronił dyplom pod kierunkiem prof. Leona Podsiadłego. Od 2007r. pracuje w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych na ASP we Wrocławiu. Obecnie wraz z prof. Maciejem Albrzykowskim prowadzi pracownie dyplomującą. W 2018 r. uzyskał tytuł doktora za prace pt. Tożsamość dzieła. Obecnie Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych. Zajmuje się rzeźbą oraz instalacją. W swoich pracach podejmuje dwie perspektywy. Pierwsza dotyczy metaistoty Natury, nieuchwytnej i niedostępnej ludzkiemu poznaniu. Druga to namacalna i realna warstwa doświadczenia ludzkiego. Łącząc te dwie perspektywy, tworzy studium przypadku Człowieka, skupiając się bezpośrednio na jego indywidualnym stosunku do otaczającej rzeczywistości, będącej wyłącznie jego własnym obszarem.

 

Rafał Kotwis / POLSKA

Od 2000 do 2005 roku studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W latach 2002 – 2005 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na wydziale Nauk Społecznych, kierunek Filozofia (studia przerwane). W 2005 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w zakresie Rzeźby. W 2012 roku obronił stopień naukowy doktora sztuk plastycznych. W 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Na macierzystej uczelni jest kierownikiem I Pracowni Rzeźby i Otoczenia – Studyjnej oraz wykładowcą przedmiotu Techniki komputerowe w rzeźbie. w Collegium Da Vinci wykłada na kierunku Grafika.  Zajmuje się szeroko rozumianą rzeźbą oraz grafiką 3D. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą (Niemcy, Belgia, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa, Tajlandia). Udzielał się w sześciu projektach badawczych jako kierownik bądź członek zespołu badawczego. Publikacje z zakresu rzeźby i grafiki 3D.

 

Konrad Kuźniewski pseudonim Marc Ney / POLSKA

Artysta urodzony w 1976 roku w Warszawie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydziału Form Przemysłowych, na kierunku wzornictwo i specjalizacji projektowanie form przemysłowych. Jego praca dyplomowa “Kultura stołu – projekt stałych elementów wyposażenia” za którą otrzymał wyróżnienie była prezentowana na corocznej wystawie prac dyplomowych w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2006-2016 pracownik naukowo-dydaktyczny w rodzimej uczelni w Katedrze Przestrzeni i Barwy, gdzie realizował projekty związane m. in. z kolorystyką produktu i przestrzeni miejskich. Założyciel Arsene Galeria Wiatrak, w której zorganizował ponad 30 wystaw i wydarzeń artystycznych, w tym dwie osobiste wystawy designu i sztuki konceptualnej. Jego główne zainteresowania twórcze to instalacje, assamblage, malarstwo oraz muzyka.

 

Lilianna Leń alias Lila Len / POLSKA

Fotografka, mediatorka i edukatorka. Działa w obszarze fotografii ulicznej, poszukującej i dokumentu subiektywnego. Lubi eksperymentować. Jako mediatorka sztuki interesuje się partycypacją odbiorczą, udziałem widza w zjawiskach kultury, w szczególności pośrednimi i bezpośrednimi skutkami aktywnego odbioru sztuki oraz metodami ewaluacji tych zjawisk. W ramach odbiorczych zainteresowań bada obszary partycypacji w sztuce osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem narzędzi komunikacji o sztuce jak i samego doświadczania sztuki.

 

Rosangella Leote / BRAZYLIA

Mieszka w São Paulo w Brazylii. Jest artystką/badaczką multimedialną; otrzymała grant na produktywność badawczą od CNPQ. Uzyskała tytuł dr habilitowanego w dziedzinie sztuki mediów na Uniwersytecie Aberta – Lizbona – Portugalia; doktorat z nauk komunikacyjnych uzyskany przez USP; dyplom w zakresie sztuki na Uniwersytecie Campinas (UNICAMP) – São Paulo – Brazylia, ukończyła studia artystyczne na Federalnym Uniwersytecie Rio Grande do Sul (UFRGS) – Rio Grande do Sul – Brazylia. Jest wicedyrektorką programu studiów podyplomowych w dziedzinie sztuki na UNESP, dyrektorką GIIP – „Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Grupy Badań nad Sztuką, Nauką i Technologią” zarejestrowanej w CNPq i certyfikowanej przez UNESP, gdzie koncentruje się na wielozmysłowości i multimodalności opartej na teoriach neuronauki. Obecnie jej badania dotyczą sztuki i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem druku 3D na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania). Działa i reżyseruje spektakle, tworzy rzeźby dźwiękowe i inne prace interaktywne, w tym technologie dla niepełnosprawnych w sztuce. Jest częścią interdyscyplinarnego zespołu SCIArts-Interdyscyplinarnego, którego członkinią jest od chwili jego powstania (1995). Posiada nagrody i kilka publikacji w tej dziedzinie, jak książka „ARTECIĘNCIARTE” (2015).

http://lattes.cnpq.br/1592443578418038

 

Javier Lozano / HISZPANIA

Artysta, profesor rzeźby na Wydziale Sztuk Wizualnych i Wzornictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie. Jego działalność badawcza i artystyczna ma charakter wielodyscyplinarny, kontynuując działalność malarską równolegle z rzeźbą. Rozwija ważną działalność badawczą w dziedzinie rzeźby, w szczególności w tworzeniu trójwymiarowych replik dziedzictwa kulturowego przy użyciu nowych technologii, opracowując projekty dla muzeów takich jak Frederic Marés, Narodowe Muzeum Sztuki Katalonii, Muzeum Episkopalne Katalonii Vic i z Urgell, Tàrrega, działalność łącząca się z twórczością artystyczną.

 

Saitip Majewska / TAJLANDIA

Artystka urodzona w Tajlandii. Jej prace inspirowane są anatomią człowieka, przyrodą (w tym kwiatami, roślinami i zwierzętami) oraz osobistymi doświadczeniami. Kładzie duży nacisk na istotę tajskiej kultury i stara się przekazać wyjątkową tajską tożsamość w kontekście globalnym. Artystka posiada różnorodne doświadczenie w rzeźbie, grafice i rysunku, które łączy, tworząc swoje dzieła artystyczne. Celem artysty jest połączenie sztuki z umysłem, ciałem i czasem, skupiając się przede wszystkim na samoleczeniu. Podstawą jej twórczości jest psychoterapia sztuką, która pozwala jej zgłębiać koncepcję dobrostanu w psychologii człowieka. Dzieło stanowi medium interakcji i zaangażowania, umożliwiając jednostkom doświadczanie własnego poznania za pomocą namacalnych zmysłów, zwłaszcza dotyku. Zastosowanie różnych powierzchni, tekstur i wzorów jest ważnym elementem, który może zapewnić dotykowe doświadczenie percepcyjne.

 

Christos Mandzios / POLSKA

Jest Grekiem urodzonym we Wrocławiu. Studia artystyczne w PWSSP we Wrocławiu ukończył w lutym 1985 r. Pracę Dyplomową z zakresu Rzeźby bronił w Pracowni Rzeźby doc. Leona Podsiadłego. Od 1989 r. pracuje dydaktyczne w ASP we Wrocławiu. W 2014 r. Prezydent RP nadaje mu tytuł profesora sztuk plastycznych. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem i malarstwem, a także działaniami z pogranicza sztuk (innych dyscyplin artystycznych) i sztuki. Jego dorobek artystyczny to: zdarzenia i wystawy indywidualne, grupowe i zbiorowe w kraju i za granicą, realizacje w przestrzeniach publicznych, udział w sympozjach i konkursach rzeźbiarskich, prace scenograficzne do spektakli teatralnych, działalność związana z konserwacją dzieł sztuki i obiektów zabytkowych.

 

Materia Impresa

Badacze biorący udział w projekcie: Mercè Casanovas, Miquel García, Matilde Grau, Jordi Morell, Cristina Pastó, Javier Lozano, Joaquim Cantalozella, Marta Negre, Antònia Coll, Albert Valera, Àngels Viladomiu.

Printed Matter integruje grupę badaczy z długą karierą dydaktyczną i artystyczną. Od powstania grupy w 2012 roku pracujemy nad zastosowaniem technologii druku 3D na obszarze sztuki współczesnej, a ten wzrost cyfryzacji stwarza możliwość „Powrotu do Materiału” w procesach twórczych. Przez te lata rozwijaliśmy projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Innowacji, gdzie w sposób stopniowy i różnorodny, równolegle z tworzeniem dzieł artystycznych, wprowadzaliśmy refleksję nad implikacjami nie tylko artystycznymi, ale także środowiskowymi i społecznymi, jakie pociąga za sobą korzystanie z tych technologii. Wyniki naszych badań zaowocowały różnymi dziełami artystycznymi, publikacjami, konferencjami, wystawami, rozwojem międzynarodowego laboratorium sieciowego i platformy cyfrowej. Świat cyfrowy coraz częściej zastępuje wspomnienia danymi i właśnie dlatego, że cyfryzacja dematerializuje świat, wkład Printed Matter polega na wspieraniu narracyjnych relacji z przedmiotami i rzeczami.

 

Tomasz Matuszak / POLSKA

Doświadczenia twórcze autora przebiegają na wielu płaszczyznach tj. instalacja, rzeźba, interwencja publiczna, fotografia, film wideo. Jego multimedialne prace odwołują się bardzo często do konkretnych przestrzeni architektonicznych warunkujących specyfikę miejsca. Stypendysta ArtsLink – Nowy Jork, Schloss Solitude – Stuttgart, Niemcy, ART / OMI – Ghent, USA, Leitrim Sculpture Center – Irlandia, Proyecto Saco – Antofagasta, Chile. Uczestniczył w ponad 150 wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą w tym Gale Gates Gallery w Nowym Jorku, Museo de Arte Contemporaneo w Santiago w Chile, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Hajfie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Kunspunkt Gallery w Berlinie. Brał udział w wystawach w Niemczech, Australii, Izraelu, Hiszpanii, Indiach, Chile, Ekwadorze, Austrii, Litwie i Szwecji.

www.tomaszmatuszak.art.pl

 

Jo Milne / HISZPANIA

Artystką i badaczka. Uzyskała tytuł magistra sztuk pięknych w Edinburgh College of Art i na Uniwersytecie w Edynburgu oraz tytuł magistra grafiki w Instytucie Londyńskim (Camberwell College of Art). Stopień doktora sztuk pięknych uzyskała w 2016 roku na Uniwersytecie w Barcelonie, na podstawie pracy „Niewidzialne struktury” omawiającej metodologie stosowane przez naukowców, artystów i wizjonerów do wizualizacji tego, co niewidzialne. Badania te obejmowały współpracę z programistami i naukowcami z CitiLab (Cornellá), VHIR w Barcelonie i Wydziału Chemii Uniwersytetu w Barcelonie. Od lat wykłada w EINA. Odbyła rezydencje w Irish Museum of Modern Art (Dublin), Museu de Sabadell (Sabadell) i PATH (Londyn), a także odbył wymianę nauczycielską w Massachusetts School of Art (Boston). Obszary badawcze: struktury niewidzialne – w odniesieniu do metodologii wizualizacji tego, co niewidzialne, jej badania rozważają możliwe modele reinterpretacji struktur genomowych i paradygmatów kosmologicznych; książka artystyczna i druk rozszerzony.

www.jomilne.com

 

Jordi Morell / HISZPANIA

Artysta, profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuk Wizualnych i Wzornictwa Uniwersytetu w Barcelonie. Od 2011 roku koordynuje skonsolidowaną grupę ds. innowacji w nauczaniu „Art. Professió i Nauczanie”. Brał udział w projekcie artystycznym „Place, memory and salicornias” (2015-2018), współpracy powiązanej z europejskim projektem LIFE Pletera, w ramach którego dezurbanizacja i późniejsza ekologiczna renaturyzacja niektórych bagien w l’Estartit (Costa Brava) zostały monitorowany). Z drugiej strony od 2014 roku pracuje nad kilkoma pracami/esejami, których podstawą jest wyobcowanie spowodowane obecnymi znaleziskami bomb z II wojny światowej w różnych miejscach Europy. Najnowszą wystawą z tej linii jest „Patia, kos i kawałek złomu” (Cultural Rizoma, Celrà, 2019). Publikował artykuły w magazynach: Estúdio (Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa), BR: AC, współpracuje z „Aurora. Papeles del Seminario Maria Zambrano” (Wydział Filozofii Uniwersytetu w Barcelonie).

 

Laia Moreto Alvarado / HISZPANIA

Jest niezależną artystką, współpracuje z różnymi szkołami i animatorami kultury. Brała udział we współpracy dydaktycznej z Instytutem Studiów Fotograficznych w Katalonii (IEFC) oraz z Uniwersytetem w Barcelonie (UB), gdzie odbyła szkolenie i otrzymała nagrodę nadzwyczajną w dziedzinie sztuk pięknych oraz uzyskała tytuł magistra w zakresie produkcji artystycznej i badań.

Od 2019 roku bada związki sztuki z więzieniami w ramach stypendium FPU Ministerstwa Edukacji, Nauki i Uczelni, zintegrowanego z grupą badawczą IMARTE. Jest stypendystką różnych projektów wizualnych, wyróżnioną przez Roca Umbert i VU Centre w Kanadzie, Instytut Ramona Llulla i Radę Miasta Barcelony (Nagroda Miasta Barcelony). Wystawiała na różnych salonach w kraju i za granicą, a jej prace znajdują się w różnych galeriach, m.in. w kolekcjach Fundacji Patrim i UNESCO.

www.laiamoreto.com

 

Marta Negre / HISZPANIA

Artystka, doktora sztuk pięknych Uniwersytetu w Barcelonie, jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuk Wizualnych i Wzornictwa tej uczelni. Jako artystka wystawiała w różnych galeriach (Senda Espai 292, ADN, T4, Galeria Benito Esteban i Exposicions Sis) i instytucjach, takich jak Alcalà 31, Can Palauet, Cultural Centre la Mercè, Bòlit Contemporary Art Center, Arts Santa Mònica , Fundacja Felíci Fuster, Centrum Studiów Katalońskich (Paryż), Paryż, Casa de la Paula, Muzeum Morza Śródziemnego i inne. W dziedzinie badań: przebywał na stypendium przeddoktorskim MEC (2002-2005) i przebywał w ENSBA w Paryżu, na Uniwersytecie Rennes 2 Haute Bretagne, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Uniwersytet w Lizbonie i Ar.Co, także w Lizbonie. Był także członkiem grup badawczych Prospeccions Binàries, ODAS, Transmedia Catalonia, a obecnie IMARTE. Pracował także nad kilkoma projektami badawczo-rozwojowymi, takimi jak Prospecciones binarias I i Prospecciones binarias II, ECCART, ALIST i Materia Impresa II. Obecnie jest członkiem projektów Cuerpos conectados i Materia impresa Laboratorio en red.

 

Grzegorz Niemyjski / POLSKA

Dyplom z rzeźby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu uzyskał w 1999 r. w pracowni prof. Alfredy Poznańskiej i ad. Christosa Mandziosa. Obecnie prowadzi zajęcia w Pracowni Podstaw Rzeźby. Zajmuje się rzeźbą w kamieniu, drewnie, ceramice oraz rysunkiem. W swoich pracach często inspiruje się zjawiskiem zanikania we współczesnej kulturze sfery metafizycznej odnoszącej się do przeżycia religijnego. Forma jaką się posługuje wynika z osobistych przeżyć i poszukiwań opartych na inspiracjach sztuką sakralna, twórczością ekspresjonistów oraz prymitywistów. Nadawanie kształtu jest dla niego podstawowym czynnikiem wpływającym na wizualne brzmienie realizacji.

 

Marcin Noga / POLSKA

Od 2001 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Radomskiego, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu grafiki komputowej i fotografii analogowej. W 2019 roku obronił pracę doktorską pt.: „Transpozycja fali radiowej na obrazy cyfrowe”. Na swoim koncie ma ponad 50 wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Na jego twórczość składają się elementy z dziedzin interdyscyplinarnych, gdyż proces kreacji zawiera w sobie również naukowe podejście do tematu, którym jest wykorzystanie matematyki, fizyki i informatyki w zbieraniu i przetwarzaniu danych cyfrowych potrzebnych do wygenerowania obrazu umożliwiającego wydruk 3D.

https://marcinnoga75.blogspot.com/p/mnoga.html

Beata Oberc / POLSKA

Od 2001 roku pracuje na

 

Aleksander Olszewski / POLSKA

Urodził się w 1944 w Radomiu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom z malarstwa u prof. Lecha Kunki i projektowania u prof. Aleksandry Pukaczew- skiej w 1974 roku. Od 1975 roku pracuje na Uniwersytecie Technologiczno Humanistycznym w Radomiu. Jest pro- fesorem zwyczajnym i twórcą Wydziału Sztuki oraz pierwszym jego dziekanem. Członek Rady Artystycznej ZG Związ- ku Polskich Artystów Plastyków, twórca Grupy M–5 w Radomiu, organizator Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” i „Pentagon”, założyciel i pierwszy redaktor Rocznika Wydziału Sztuki „Arteria”. Aktualnie prowadzi prywatną Galerię Laboratorium „System Art” w Radomiu. Uprawia malarstwo, grafikę, płaskorzeźbę. Tworzy w oparciu o własny sys- tem nazwany Morfoizmem. Pracuje cyklami odnoszącymi się do różnych zagadnień plastycznych. Swoją działalność artystyczną prezentował na ponad 50 wystawach indywidualnych i ponad 400 wystawach zbiorowych w kraju i poza jego granicami.

 

Tomasz Opania / POLSKA

Urodzony w 1970 r. w Gliwicach. Dyplom z rzeźby zrealizował w 1994 r. w PWSSP we Wrocławiu. W 1993 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki a w 1994 r. stypendium Rządu Konfederacji Szwajcarskiej dla młodych artystów. W latach 1994–96 studiował w ÉSAV w Genewie. Od 1996 roku zatrudniony w ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, performance’em, działaniami w przestrzeni publicznej, projektowaniem i wdrażaniem nowych formatów prezentacji sztuki (CHWILÓWKA, WROCŁAW- WEJSCIE OD PODWÓRZA). Buduje obiekty, wynalazki, „narzędzia sztuki”, maszyny lub przyrządy służące do aktywnego odbioru, wykorzystując różne techniki, bądź współpracując z fachowcami. Są to rzeźby partycypacyjne angażujące widza i/lub zmuszające go do przyjęcia prognozowanej postawy. Realizuje również atrybuty, które wykorzystuje w wystąpieniach na żywo. Swoje prace traktuje jako komentarz do aktualnych zdarzeń i otaczającej go rzeczywistości. Interesuje go polityka oraz społeczeństwo. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

tomaszopania.pl

 

Òscar Padilla / HISZPANIA

W 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuk pięknych na Uniwersytecie w Barcelonie, a obecnie jest profesorem na Wydziale Sztuk Wizualnych i Wzornictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie. Specjalizuje się w malarstwie rozszerzonym, stawiającym swoje piętno na relacji przestrzeni i czasu. Obecnie jest członkiem grupy badawczej „IN>TRA2. Czytanie jako praktyka artystyczna: nowe modele twórczego dekodowania”, prowadzonego wcześniej w ramach zespołów badawczych „IN>TRA. Wspólna praktyka artystyczna jako model doświadczenia: Nowe formy i prototypy w procesach badawczych BRAC. Barcelona, badania, sztuka i twórczość. Opublikował książki i rozdziały książek, w tym różne artykuły naukowe, m.in. magazyn Estudio. Prowadził badania naukowe, takie jak te z 2018 r., w CIEBA, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes da Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa. Warto podkreślić, że nauczanie jest częścią grupy Teaching Innovation „Sztuka, zawód i nauczanie” od 2009 roku i organizuje seminaria, konferencje, publikacje i wystawy. Od 2006 roku wykłada na różnych stopniach Wydziału Sztuk Pięknych (studia licencjackie, magisterskie, magisterskie i doktoranckie). Jego dzieła znajdują się w różnych kolekcjach publicznych i prywatnych, takich jak MACBA (Museu d’art contemporani de Barcelona), Fundació Suñol czy Fundació Banc Sabadell.

oscar.padillaoscar (instagram)

 

grupa not a Number (Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz) / POLSKA

grupa na N – not a Number group powstała w roku 2015 na bazie doświadczeń wynikających ze współpracy i działalności artystycznej Alicji i Adama Panasiewicza. Duet artystyczny zajmuje się głównie realizacjami artystycznymi wykorzystującymi język nowych mediów, który daje dużą swobodę kreacyjną oraz interpretacyjną projektów intermedialnych. Not a Number – nie- liczba – to w informatyce numeryczny typ danych oznaczający niezdefiniowaną lub niereprezentowalną wielkość; pojawiający się na urządzeniach programowanych w przypadku braku danych cyfrowych. Nie-liczba – pustka czy przestrzeń na działanie analogowe? Na styku nauki i sztuki znajduje się obszar będący inspiracją dla twórczości grupy not a Number. Dotychczasowe realizacje, dotyczące zjawisk związanych z percepcją światła i przestrzeni są utworami wykorzystującymi intermedialny, a w szczególności multimedialny język wypowiedzi. Struktura komunikatu wizualnego jest bardzo dokładnie dobrana do treści merytorycznych, a poszerzenie o formy interaktywne projektowane specjalnie do konkretnego projektu włącza widza w percepcję przekazu. Do realizacji niektórych projektów grupa zaprasza do współpracy programistów, elektroników oraz interdyscyplinarnych naukowców, którzy wzbogacają charakter przekazu tworzonych wypowiedzi artystycznych.

Alicja Panasiewicz – artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zajmuje się instalacjami multimedialnymi. Obecnie wykładowca w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi zajęcia na kierunku Design oraz Art&Design a także warsztaty dla studentów poszerzające percepcję światła i przestrzeni.
Adam Panasiewicz – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zajmuje się grafiką cyfrową, rysunkiem i cyfrowym wideo. Bada granice recepcji obrazu ruchomego, skupiając się głównie na właściwościach jego odbioru w kontekście fizjologii widzenia.

https://alicjapanasiewicz.net

https://issuu.com/adpan/docs/input_output1 https://www.instagram.com/alicjapanasiewicz/ https://www.instagram.com/panasiewiczadam/ https://www.facebook.com/alicja.panasiewicz/ https://www.facebook.com/adam.panasiewicz.5

 

Ramón Parramón we współpracy z Gaspar Maza / HISZPANIA

Ramon Parramon jest artystą i profesorem na Uniwersytecie w Barcelonie na Wydziale Sztuk Wizualnych i Wzornictwa. Dyrektor i założyciel Idensitat, projektu artystycznego działającego na rzecz wzajemnych powiązań praktyk artystycznych związanych z przestrzeniami społecznymi. W latach 2019-2021 był zastępcą dyrektora EINA University School of Design and Art w Barcelonie. Współpracuje przy różnych studiach magisterskich i koordynuje studia magisterskie z produkcji artystycznej i badań na Uniwersytecie w Barcelonie.

W latach 2010-2018 był dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej ACVIC. Jednym z odpowiednich projektów była Sztuka partycypacyjna dla niewidzialnych społeczności (2016-18).

W 2013 roku odbył trzymiesięczną rezydenturę w Mexico City (ufundowaną przez Fundación Jumex). Z Idensitat brałe udział w różnych projektach w ramach programu Współpracy Kreatywna Europa, takich jak: ECLECTIS (2012-14), ARTIZEN (2014-16), Sound of Our Cities (2019-21), Who Cares? (2020-2022), Ekologie opieki (2023-2025). Byłem także głównym badaczem w trzech konkurencyjnych projektach finansowanych przez Euroregion Pyrenees Mediterranean: ART-TERRITORY (2020-2021), DIES (2021) i REART (2023).

Gaspar Maza jest antropologiem i profesorem nadzwyczajnym na Universitat Rovira i Virgili.

https://idensitat.net

https://www.instagram.com/ramonparramon/

 

Cristina Pastó / HISZPANIA

Arystka, własną działalność artystyczną przeplata z działalnością pedagogiczną. Jest doktorem sztuk pięknych i profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuk Pięknych w Barcelonie. Jej badania naukowe skupiają się wokół grawerowania i druku, jego procesów i granic. Obecnie pracuje nad projektami, w których wykorzystuje nowe media, eksplorując obszar fuzji technik i materiałów, w ramach którego następuje dialog sztuki, natury i technologii. Członkini grup badawczych Metamètode: Shared metodologie i procesy artystyczne w społeczeństwie wiedzy I i II (R + D + i) współpracowała przy projektach współtwórczych wraz z La Mandarina de Newton. Obecnie jest częścią grupy badawczej Printed Materia: od cyfrowej wirtualności do trójwymiarowej materialności w badaniach artystycznych. Od 1996 roku jest członkiem grupy 13L zajmującej się wydawaniem książek artystycznych oraz publikowaniem książek artystycznych, uczestnicząc w różnych specjalistycznych targach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

 

Ramón Parramón / HISZPANIA

Artysta i badacz. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie (2018-). Doktor sztuk pięknych na Uniwersytecie w Vigo. Jest dyrektorem i założycielem Idensitat (1999-), zbiorowego projektu, w ramach którego realizuje swoją praktykę badawczą jako artysta i menadżer kultury. Zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Wzornictwa i Sztuki EINA przy UAB (2019-). Był dyrektorem ACVIC, Centrum Sztuki Współczesnej (2010-2018) oraz kierownikiem studiów magisterskich i podyplomowych w Elisava (UPF) (2000-2010). Jego kierunek badań rozwija się na styku praktyk artystycznych, przestrzeni społecznej i zarządzania procesami zbiorowymi. Związany z tą dziedziną badań, był kuratorem kilku wystaw, uczestniczył i organizował kilka seminariów, warsztatów i forów dyskusyjnych na temat sztuki i przestrzeni społecznej, publikując kilka artykułów i koordynując niektóre publikacje. Brał udział jako koordynator i badacz w projektach europejskich (Kreatywna Europa).

 

Eloi Puig / HISZPANIA

Artysta i profesor Wydziału Sztuk Pięknych UB. Doktor sztuk pięknych w 2005 roku na podstawie rozprawy „Alear: Sztuka procesualno-przypadkowa. Losowość w sztuce komputerowej”. Specjalista w dziedzinie sztuki drukowanej, cyfrowego i zmanipulowanego wykorzystania przypadku oraz nauczania za pomocą wspólnych metodologii. Jego obecne kierunki badawcze są związane z transdyscyplinarnością, realizując różne projekty zgłębiające powiązania sztuki i nauki oraz interpretację pojęć kodu i tłumaczenia.

http://www.eloipuig.com
https://www.instagram.com/eloip_001/

 

Aleksandra Pulińska / POLSKA

Urodzona w 1987 r., polska artystka. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz w Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi w Istambule. W 2013 roku obroniła z wyróżnieniem projekt dyplomowy, który w kolejnym roku otrzymał wsparcie finansowe na realizację w przestrzeni miejskiej. Obecnie studiuje w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest wielokrotną stypendystką MKiDN oraz NCK (2013, 2017, 2021). Na V Piotrkowskim Biennale Sztuki otrzymała Grand Prix za wideo “Droga”. W 2020 roku została nominowana przez redakcję Arteonu do PASZPORTÓW POLITYKI. Od 5 lat rozwija projekt intermedialny, angażujący siły natury w proces twórczy. Działania z tej serii otrzymały- INVITED ARTIST AWARD na 2023/24 International Biennial for Paper Fibre Art w Tajwanie. Prowadzone w ramach doktoratu badania artystyczne traktują papier jako materiał i medium na granicy kultury i natury.

https://www.instagram.com/aleksandra_pulinska/

 

Marek Ruszkiewicz / POLSKA

Artysta ur. w 1987 r. we Wrocławiu. W latach 2008-2013 studiował na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Christosa Mandziosa (2013 r.). W latach 2016-2019 kształcił się na studiach doktoranckich na macierzystej uczelni. Obronił pracę doktorską w 2021 r., jego promotorem był dr hab. Mateusz Dworski. Pracuje na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu od 2020 r. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Realizuje projekty związane z konstrukcją, dekonstrukcją i destrukcją, tym samym zwracając uwagę na procesy przemijania. Nieprzerwanie interesuje się przewrotnością zjawisk destrukcyjnych, a zarazem możliwymi trudnościami w ich dostrzeganiu. Stawia pytania o początek i koniec procesów estetycznych. Twierdzi, iż istotą destrukcji we współczesnej rzeźbie jest zainicjowanie sprzyjających warunków do powstania kolejnej sytuacji rzeźbiarskiej. Prezentowanie wyników badań na polu rzeźby, dzieli z rozwiązywaniem problematyki rzeźby wobec funkcji.

Instagram: ruszkiewicz1

 

Hiraku Suzuki / JAPONIA

Artysta ur. w 1978, Miyagi (Japonia), obecnie mieszka i pracuje w Tokio, gdzie ukończył Narodowy Uniwersytut Sztuk Pięknych w 2008 roku. Praktyka Suzuki bada rozszerzoną koncepcję rysowania poprzez prace dwuwymiarowe, rzeźbę, wideo, performance itp., poruszając temat wzajemnych powiązań między rysunkiem a językiem. W 2011 roku Hiraku Suzuki odbył rezydenturę w Chelsea College of Art w Londynie, a w latach 2011–2012 mieszkał i pracował w USA dzięki grantowi Asian Cultural Council oraz w Niemczech w latach 2012–2013 dzięki grantowi Pola Art Foundation. Do jego najważniejszych wystaw indywidualnych należą „Excavation Today” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Gunma (Gunma, Japonia 2023), a także brał udział w wystawach w wielu prestiżowych muzeach w całej Japonii i za granicą, w tym w Muzeum Sztuki Współczesnej w Tokio (2019 -2020); MOCO Panacee (2019); Muzeum Sztuki Współczesnej Yinchuan, Chiny (2016); Kunstraum Düsseldorf, Niemcy (2015); Muzeum Sztuki Współczesnej XXI wieku, Kanazawa, Japonia (2012); oraz Muzeum Sztuki Mori w Tokio (2010). Od 2016 roku organizuje międzynarodową platformę „Drawing Tube”. Wśród jego publikacji znajduje się esej „Rysunek: punkt i linia oraz płaszczyzna do rury” (2023, Sayusha). Jego prace znajdują się w zbiorach 21st Century Museum of Contemporary Art w Kanazawie, Museum of Contemporary Art Tokyo, a także w Agnès b Collection (Francja) i University of the Arts London (Wielka Brytania). Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Global Art Practice w Tokyo University of the Arts Graduate School of Fine Arts.

https://hirakusuzuki.com/

https://www.facebook.com/hiraku.suzuki/

https://www.instagram.com/hirakusuzuki/

 

Rolf Simoes / BRAZYLIA

jest pracownikiem naukowym w dziedzinie geoinformatyki w Narodowym Instytucie Badań Kosmicznych (INPE) – São José dos Campos – Brazylia. Uzyskał tytuł magistra w zakresie modelowania systemów złożonych na Uniwersytecie w São Paulo (USP) – São Paulo – Brazylia. Jego zainteresowania badawcze obejmują sztuczną inteligencję z zastosowaniami w obserwacji Ziemi, złożone systemy i sztukę cyfrową. Jest członkiem Grupy Geoinformatyki i Nauki o Danych Geoprzestrzennych (GGDS) w INPE. Obecnie jest stażystą podoktorskim w INPE.

http://lattes.cnpq.br/3441488230835922

 

Michał Staszczak / POLSKA

Absolwent rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom w 2005 roku w Pracowni prof. Leona Podsiadłego, aneks z małej formy rzeźbiarskiej w Pracowni prof. Jacka Dworskiego. Od 2006 roku zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie aktualnie prowadzi Pracownię Odlewnictwa Artystycznego. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W latach 2016-2020 kierownik Ka- tedry Technik Rzeźbiarskich w ASP Wrocław. Od 2020 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji ASP Wrocław. Założyciel i współorganizator Festiwalu Wysokich Temperatur. Prowadzi warsztaty i pokazy odlewnicze, buduje ple- nerowe piece do topienia brązu, aluminium oraz żeliwa. Tworzy asamblażowe rzeźby, płaskorzeźby i instalacje, które odlewa z metalu. W procesie twórczym wykorzystuje również technologię projektowania i druku 3D. Bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.

www.michalstaszczak.pl

 

Marta Szajneman-Szuba / POLSKA

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 2004-2021 związana z działem projektowym Cersanit III S.A. w Wałbrzychu, gdzie współtworzyła i wdrażała kolekcje płytek ceramicznych, w tym nagrodzone Tytułem Perły Ceramiki UE, a docenione w 2006 roku przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w kategorii Strefa Domu (kolekcja „Symfonia”). Zwyciężczyni Jacquard Design 2023, konkursu projektowego organizowanego przez Muzeum Lniania w Żyrardowie. Od 2022 uczy w Instytucie Nauk Przyrodniczych i Technicznych Akademii Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Stale rozwija swoje zainteresowania w zakresie projektowania graficznego, projektowania, plakatów, filmów krótkometrażowych i fotografii.

https://www.instagram.com/szaszu_ma/

https://szajneman.wixsite.com/my-site-2

 

Aleksandra Szlęk / POLSKA

Artystka wizualna i projektantka graficzna urodzona w 1994 w Lublińcu. Absolwentka Grafiki Warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom 2019). Naukę kontynuowała na kierunku Projektowanie Graficzne na macierzystej uczelni (dyplom 2022). Wyróżniana i nagradzana na konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, uczestniczyła w ponad 30 wystawach zbiorowych, zrealizowała również kilka wystaw indywidualnych. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Często działa na styku sztuki i projektowania. Pracuje i mieszka w Katowicach.

aleksandraszlek.pl

 

Daniela Tagowska / POLSKA

Artystka intermedialna i kuratorka przedsięwzięć artystycznych, urodzona w 1985 roku we Wrocławiu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku malarstwo. Wykładowczyni na macierzystej uczelni.

Akredytowana trenerka (ICF PCC) i facylitatorka procesów twórczych specjalizująca się we wspieraniu artystów i badaniu potencjału kompetencyjnego sztuki. Zrealizowała kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych. Swoje realizacje artystyczne dopełnia esejami osadzającymi je w szerszym kontekście kulturowym. Specjalizuje się w mitologizacji sportu, w 2021 roku obroniła pracę doktorską pt. Gymnocide. Igrzyska jako święto, indywidualna ofiara i akt przemocy. O wizualnej sile i dynamice archetypów.

Instagram: @dy_tagowska

 

Aurelia Tymińska / POLSKA

Dyplom wydziału Malarstwa na Wrocławskiej ASP (2021). Współzałożycielka grupy artystycznej GAMA. Wystawy indywidualne i grupowe w Polsce i za granicą (“Kolor prawie realistyczny”, “Ale plama”, Tam i teraz”, „Dekonstrukcja postaci ludzkiej”). Udział, wyróżnienia i nagrody w konkursach np. w Bielskim Plenerze im. Juliana Fałata, Łódzkim Biennale Obrazu QuadroArt. Wystawy: „Dopełnienie”, „Światło i mrok” podczas Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Udział w Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Pałac Struga, w Rezydencji Artystycznej MADOA „Divine”, w Międzynarodowym Sympozjum Sztuki „W kręgu” w Galerii33 w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie prezentuje wykład pt. „Brak, nieobecność, zanikanie (w sztuce)”, w Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki „Alternatywy 33” w Ostrowie Wielkopolskim, który zapoczątkował wydarzenie „Od gór Po morze”, wystawa “Ikona/Icone” w Paryżu. Malarka, rysowniczka, artystka multimedialna, kuratorka.

Fb aurelia.tyminska

Ig aureliatyminska.art

www.aureliatyminska.art

 

Albert Valera / HISZPANIA

Artysta i doktor sztuk pięknych. Profesor zwyczajny Wydziału Sztuk Wizualnych i Wzornictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie. Profesor oficjalnego magistra PRODART tego samego Wydziału. Jest członkiem skonsolidowanej grupy badawczej IMARTE. Główny badacz projektu Materia Impresa. Od 1984 wykłada na Wydziale Sztuk Pięknych, tworząc wraz z Lluísem Doñatem przedmiot „Postawy interdyscyplinarne”. Kierował wieloma pracami doktorskimi i koordynował program doktorancki „Czasy i miejsca rzeźby współczesnej”. Był profesorem gościnnym w szkołach artystycznych Massana i Eina.

W 1988 roku wraz z Marią Josep Forcadell i Lluísem Doñate założył studio „EN-PLURAL”, specjalizujące się w projektach robót publicznych, takich jak El bosc de Tables w Parets del Vallés i stacja Cornellá Centre dla TRAM. Posiada liczne publikacje, wśród których wyróżnia się książka „Patrząc i interpretując rzeźbę: rzeźby publiczne”. Organizował wystawy prac osobistych oraz konferencje i seminaria poświęcone związkom rzeźby z innymi dyscyplinami.

 

Àngels Viladomiu / HISZPANIA

Artystka i doktora sztuk pięknych. Adiunktka (SHP, Plan Serra Húnter) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie. Prowadziła badania i była profesorem wizytującym w Fakultät Gestaltung, Bauhaus-Universität w Weimarze i Weissensee Kunsthochschule w Berlinie. Główny badacz konkurencyjnego projektu I+D Materia Impresa 2 HAR2015-63952-C3-2-P (MINECO/FEDER). Jest członkinią skonsolidowanej grupy badawczej IMARTE, UB. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badań nas powiązaniami pomiędzy sztuką, krajobrazem, botaniką i dendrologią poprzez projekty interdyscyplinarne. Opublikowała kilka artykułów na temat sztuki i zmian klimatycznych. Dzięki długiej historii wystaw krajowych i międzynarodowych jego prace znajdują się w kilku kolekcjach publicznych, takich jak MNCARS w Madrycie.

 

Kamila Winsztal / POLSKA

Dyplom w zakresie Ekspresji Plastycznej (DNSEP), Pracownia Design Dyplom z wyróżnieniem. Dyplom Sztuk Plastycznych (DNAP) Pracownia Design, dyplom z wyróżnieniem. Pracuje jako fotografka w Paryżu, Francja. Laureatka konkursu Atout Fil 2004.

Brała udział m.in. w wystawie na Międzynarodowym Biennale Design w St Etienne czy wystawie w Muzeum Mody w Marsylii. Prowadziła warsztaty we współpracy z Olivierem SAILLARDEM, kuratorem Muzeum Mody w Paryżu.

@kamilawinsztal

 

Maria Wrońska / POLSKA

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu). W roku 1993 zrealizowała dyplom w zakresie rzeźby w pracowni profesora Leona Podsiadłego. Obecnie prowadzi pracownię Studium Relacji Przestrzennych w Katedrze Mediacji Sztuki na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Od wielu lat podejmuje próbę ujęcia ,,przebywania’’ jako własnej drogi twórczej, co stanowi o problematyce podejmowanych przez nią projektów artystyczno-badawczych. Najważniejsze osiągnięcia: podjęcie współpracy z Międzynarodową Grupą Artystyczną Cekmace, 2013; Wyprawa na Musa Dagh pod kierunkiem Dr Yael Navaro – Yashim prof. University of Cambridge. Hatai, Turcja 2014; udział w ramach projektu badawczego ,,Inna Kobieta” w międzynarodowej konferencji „Reveberations; Violence Acros Time and Space” organizowanej przez University of Cambridge, Departament of Social Anthropology w Galata Greek School in Istanbul w Turcji, w dniach od 26 do 28 marca 2015; udział w projekcie ,,Odkrywki – 50 rocznica Pleneru Ziemia Zgorzelecka 71” realizowanym przez ASP we Wrocławiu we współpracy z MWW Wrocław w Opolnie Zdroju 2021; kierowanie przedsięwzięciem ze strony ASP; “4 – 1” performance z Emrahem Gokdemirem w ramach Festiwal Performance ,,Streifen” Goerlitz, Goerlitz 07.07.2022.

 

Aleksander Zyśko / POLSKA

Artysta ur. 1960 r. w Turobinie. W latach 1983-1988. studia w PWSP we Wrocławiu. Obszar jego zainteresowań artystycznych skupia się wokół zagadnień związanych z rzeźbą oraz rysunkiem. Głównym spektrum zainteresowań jest ekspresja formy w prostych układach syntetycznych brył w aspekcie fenomenu relacji człowiek – przedmiot, oraz zagadnienie rzeźby – głowy człowieka jako formy zawierającej w sobie niepowtarzalne, jednostkowe doświadczenie przeżycia. Najważniejsze osiągnięcia: 2018 r. ­– realizacja pomnika-popiersia rtm. Witolda Pileckiego w Otwocku; 2018 r. – wystawa Moc i Delikatność w galerii Neon we Wrocławiu; 2019 r. – wystawa indywidualna w Muzeum Miejskim Arsenał we Wrocławiu; 2019 r. – realizacja i stała ekspozycja rzeźby gen Augusta Fieldorfa NILA w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie; 2019 r. – nagroda-medal brązowy Ministra KiDN Gloria Artis.

 

______________________________________________________________________________________________________________

[ENG]

 

ARTISTS PARTICIPATING IN THE PROJECT

NON/PRESENCE, or about the DESUBLIMATION OF ART

Aqeel Abbas / PAKISTAN

A visual artist, academic lecturer, curator, and currently a doctoral candidate at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw. His current research is an inquiry into the artistic experiences and behaviors and their cognitive scope at the intersection of art and technology. He draws his artistic aspiration from the hybrid communal existence and cross-cultural dialecticism. He commonly uses and appraises the interdisciplinary use of media and technology in his artistic work and other research pursuits. He has presented his artwork and research papers in many national and international exhibitions and conferences. He has been a permanent teaching faculty at the Pakistan Institute of Fashion and Design and studio Tanzeel, YMCA, and other art institutes as a visiting faculty in Pakistan.

facebook/ Instagram: aqeelabbas79

 

Mario Airò / ITALY

Attended the Academy of Fine Arts of Brera (Milan) and graduated in Painting in 1988. He lives and works in Milan. His work is characterized by a wide range of cultural references that include literature, cinema, history of art, natural elements and everyday objects. He took part in the Valencia Biennial, Venice Biennial in 1997 and 2003, he exposed at PAC in Milan, Moscow Biennial of contemporary art in 2005. Among the most recent exhibitions he took part in: Palazzo Matteucci, Fermo, IT (2022); Museo Gigi Guadagnucci, Massa, IT; Vistamare, Pescara, IT (2021); Twist, Triennale, Milano, IT (2016); Galleria Vistamare, Pescara, IT (2011); Mario Airò, a cura di Oscar Aschan, Kungsbacka, SV (2009); XIV Esposizione Quadriennale d’Arte Roma (2005).

 

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska / POLAND

Was born in Nowy Targ. She is a sculptor and profesor at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, where she has worked since1988. She did her master’s degree thesis insculptureunder Professor Leon Podsiadły. Since 2004 she has been the head of the diploma awarding sculpture studio in the Department of Sculpture and Spatial Activities in the Faculty of Sculpture and Art Mediation at ASP Wrocław. 

 

Monika Aleksandrowicz / POLAND

A graduate of the Faculty of Painting at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław (1999) and Philosophy at the Faculty of Social Sciences of the University of Wrocław (2001). She defended her doctorate with honors (2021). The artistic output of Monika Aleksandrowicz includes over 60 collective exhibitions, symposia devoted to conceptual art and individual exhibitions that have been organized and presented in Poland and abroad. Currently, he is the head of the Department of Art Mediation at the Faculty of Sculpture and Art Mediation of The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw.

www.artebuena.com, www.artebuena.eu, www.semiografia.art

 

Marc Anglès / SPAIN

(Sant Andreu de la Barca, 1993) is Doctor Cum Laude in Advanced Studies in Artistic Productions from the Universitat de Barcelona, the institution where he previously completed a master’s degree in Artistic Production and Research and graduated in Fine Arts. Awarded with the grants of Recerca i Innovació en l’àmbit de les arts visuals 2023 Generalitat de Catalunya, Ayudas Injuve para la Creación Joven 2023/2024, Sala d’Art Jove Producció 2020 award, Creació Guasch Coranty 2019 grant and Ajuda a la Creació d’Arts Visuals Felícia Fuster 2018. It should be noted his presence at the emerging art fair JustMAD 2017, the young artist award at the Biennal de Valls 2017 and the secondary award of the Julio Antonio Sculpture Award in the Biennal de Tarragona 2017.

Currently, he is associate professor in the Department of Visual Arts and Design at the Faculty of Fine Arts of the Universitat de Barcelona, collaborating professor at the Universitat Oberta de Catalunya and member of the teaching innovation group Art, Professió i Docència.

www.marc-angles.com

 

Maria Bitka / POLAND

Maria Bitka, visual artist based in Poland. She uses diverse media, creates: performances, installations, objects, and often the documentation of her actions becomes an equal artistic work. She works with themes of intimacy, relationship with nature, and issues of identity. She sings in the traditional singing group „Niezłe Ziółka”. Co-founder of the art group Kuratorki (the Curators). In 2023 she received her PhD from the Academy of Fine Arts in Wrocław, Poland

mariabitka.pl

 

Katarzyna Bogusz / POLAND

Visual artist, curator. A graduate of Art Mediation at the Academy of Fine Arts in Wrocław, Photography at the University of Arts in Poznań, and Theatre Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. She operates at the intersection of media. The performative aspect is particularly significant for her, and most of her works have a meditative character and are a relation suspended in time. She addresses topics related to nature, time, and entropy, seeking connections between Eastern art and European culture. She often leaves gaps where intuitive completion will come. She reaches into situations where the viewer is confronted with the conditions of their own perception and must redefine what they see. Her works have been presented at numerous solo and group exhibitions in Poland and abroad. Winner of OP YOUNG 2023, Scholarship Holder of the Mayor of Wrocław 2023.

 

Anna Bujak / POLAND

Sculptor, visual artist, author of installations. Graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław, Faculty of Sculpture and Painting (2011), Faculty of Humanities, Institute of History (2008) at the Świętokrzyska Academy, (Jan Kochanowski University) in Kielce. Winner of scholarships and artistic awards – min. scholarship of the Minister of Culture and National Heritage (2024; 2011); scholarship of the President of Wrocław (2023); scholarship J. Grotowski (2014); nominated for the cultural award of Gazeta Wyborcza wARTo (2015); winner of Digital Residency II, Galeria OP Enheim, Wrocław (2021). She presented her works in Poland and abroad. In her artistic practice, she combines a minimalist vision with classic materials – steel, aluminum, bronze and non-obvious raw materials such as human hair, plastic or ready-made, and uses personal threads and traumatic global events. She explores contradictory forces, reducing the form and releasing the intensity of possible associations.

https://www.instagram.com/anibujak/?hl=pl

https://annabujak.com/

 

Hubert Bujak / POLAND

Born in 1980. In the years 2005-2010 he studied at the Faculty of Painting and Sculpture at the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wrocław. In 2017, he received a PhD from the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław. He paints, creates sculptures and installations. In his work, Hubert Bujak places the greatest emphasis on researching the sources of art in theirs primary and emotional layers. This is related to the understanding of artistic creativity as one of the most primary spiritual activities of man.

https://www.instagram.com/hubert_bujak/

https://www.hubertbujak.com/

 

Eugènia Agustí Camí / SPAIN

Visual artist and Serra Húnter Fellow of the Visual Arts and Design Departament University of Barcelona. PHD in Fine Arts. She explores reciprocity between color and geometric abstraction. The creative confluence of both contexts is transferred to her area of research and teaching, where trought the production of printing systems, she develops original graphic works of various kinds. She develops printing processes by examining how, trought the unfolding of the editable image, the new techcnological systems interact with the traditional ones in an alternating progression. Member at IMARTE research group and 13L Artist’s Books.

 

Joaquim Cantalozella / SPAIN

Associate Professor of the Department of Visual Arts and Design, and Head of Studies at the Faculty of Fine Arts University of Barcelona. As an artist he has held individual and group exhibitions in numerous national and international centers and galleries. His work has obtained recognition in different national and international awards such as the first prize in the XLV Banco de Sabadell Award and the first national prize UBS Art Award 2000, among others. His work is present in several public and private collections. He has been a research member of several R&D and SGR research groups dedicated to art, currently he is a member of the R&D Printed Matter and Connected Bodies. New roles of the online artistic and political image, as well as of the SGR IMARTE group. His theoretical research has been published in chapters of books and indexed scientific journals of a national and international nature. He is an active member of the renowned Teaching Innovation Group Arte, Pro & Doc, where he has carried out different teaching innovation projects.

 

Mercè Casanovas / SPAIN

Artist. She is a professor in the Engraving Section at the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona. Her lines of research are lithography, photolithography, digital printing and everything related to the artist’s book. She has taught courses in these disciplines in England, Switzerland and Argentina. She is currently carrying out research on digital printing on different rigid and soft supports with the collaboration of the company EGM of Barcelona. In 2009 these results will be exhibited in an art gallery. Since 1998 she has been part of the 13L group with which she makes and edits artist books and with whom she has exhibited inside and outside Catalonia.

 

Agnieszka Chmura-Wieczorek / POLAND

A graduate of postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Wrocław in the painting and drawing studio of prof. Anna Maria Kramm and in the sculpture studio of Mariusz Kosiba PhD (2022). Painter and sculptor, organizer and participant of cultural, historical and artistic events, among others. international exhibitions of contemporary art, theater performances, concerts, lectures, presentations and historical lectures and stagings. Participant of collective and individual exhibitions, artistic plein-air events, artistic residencies and art symposia.

 

Antònia Coll / SPAIN

Artist and doctor in Fine Arts from the Univeristy of Barcelona. Full Professor of the Department of Visual Arts and Design, Contemporary Art Productions Section, Faculty of Fine Arts, UB. She participates in several research projects and is director of the RELAT Teaching Innovation Group. Construction of the Story in Contemporary Art. Academic secretary of the AVD Department (period 2016-20). Guest professor at Accademia di Belle Arti and the Ca Foscari University of Venice (2014), Krakowska Akademia IM AFM of Krakow (2015), Accademia di Belle Arti of Naples (2017), Faculdade de Belas Artes of Lisbon (2018), Accademia di Belle Arti from Palermo (2020). She is the author of publications on art, collaborative publications between literature and image, individual and group exhibitions, works in public and private collections and organizer of a large number of contemporary art dissemination activities. Her artistic and research interests focus on feminist artistic practices and the geopolitical relationships and dynamics of insularity.

 

Małgorzata Czerniawska / POLAND

Graduate of the State Higher School of Fine Arts (now the Magdalena Abakanowicz University of Arts) in Poznan. Doctorate in the field of art. Distinction of the Polish Academy of Sciences in the area of humanities and social sciences for the research publication “Clearances – towards light, towards darkness. Transformation of space and other methods of modeling perceptual processes in painting”, for an original way that combines humanistic considerations with art. She does painting, composes interiors; pedagogue at the Institute
of Architecture and Urban Planning at the University of Zielona Gora, where she runs an authorial studio of visual arts in the field of image creation.

www.czerniawska.eu

 

Marta Człapa / POLAND

Graduate of the Institute of Design in Koszalin with a master’s degree in art and postgraduate design management at SWPS University in Poznań. Professional interior designer, graphic designer and illustrator, as well as a lecturer at ANS AS in Wałbrzych.

Her scope of interests includes graphic design, posters, architecture, typography, psychology of color and shape, and psychophysiology of vision. Privately, she is passionate about typography, calligraphy and handwriting.

 

Andrzej Drohomirecki / POLAND

A graduate of the Institute of Philosophy at the University of Wrocław, he specializes in aesthetics and the psychology of perception. He is co-editor of publications in the field of social sciences and author of articles on contemporary art issues. His research deals with the theory of knowledge and the history of philosophical ideas. He works as an academic teacher at the Academy of Fine Arts in Wrocław in the Department of Art Mediation.

 

Cristiane Duarte / BRAZIL

Lives in São José dos Campos, Brazil. She is a master student at the Institute of Arts at the Universidade Estadual Paulista (UNESP) – São Paulo – Brazil. She holds a degree in Visual Arts (2016) and in History (2006) both from Regional University of Cariri – Ceará – Brazil.  She is a member of the International and Interinstitutional Research Group in Art, Science and Technology (GIIP) at UNESP. She has research interests in interactive digital art and has numerous works in virtual exhibitions and conferences.

http://lattes.cnpq.br/2626233278507155

 

Katarzyna Feiglewicz-Peszat / POLAND

A graduate of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow and Printing at the Publishing School in Krakow. She also studied Art History at the Jagiellonian University and Philosophy and Theology at DSFT in Kraków. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage (2019, 2020, 2023), winner of the Creative Scholarship of the City of Krakow, the BWA Award in Zielona Góra, as well as an Honorary Mention during the 4th Young Art Review “Fresh Blood”. Strabag Artaward International finalist. In 2015, she participated in the Fljótstunga Art Residency in Iceland. Currently a PhD candidate at the Academy of Fine Arts in Krakow (doctoral thesis: “Sign space – sign in space. Sign language as a spatial language of visual arts”). She interprets the spatial nature of sign language mainly through painting and video performances. Its aim is to increase public awareness of the value and universality of sign language, as well as to break stereotypes related to sound perception.

https://www.instagram.com/katarzyna_feiglewicz

 

Miquel García / SPAIN

Graduated in Fine Arts and Master in Artistic Research and Production from the University of Barcelona, he completed his studies at the Cooper Union in New York. Miquel has carried out various artistic residencies among which we highlight: El Ranchito (Matadero, Madrid), La Casa das Caldeiras (San Paulo), Dare Dare (Montreal), Chang Dong Art Studio in Seoul (a scholarship from Unesco-Auschberg), in Axeneo7 (Quebec) with a scholarship from Conca, in MCO art (with a scholarship from the Joan Miró Foundation in Mallorca) and in Hangar, Barcelona. He has exhibited collectively at the Georges Pompidou Center in Paris and Malaga, the Vermelho Gallery in São Paulo, the Young Art Gallery of the Generalitat de Catalunya, Barcelona (prize of the 2013 edition), in Casino, Luxembourg, Stampa, in Basel and at the Biennials of Mardin (Turkey), Turku (Finland), Vic, Zamora and ALBIAC (Almería).

 

Katarzyna Gemborys / POLAND

Born in Wrocław, is an artist specializing in artistic glass and glass jewelry. She graduated from the Wrocław Academy of Fine Arts. E. Geppert, where he currently teaches classes in Art Mediation. In her works, she easily combines creativity and the ability to combine traditional glass techniques with modern solutions. Her works are characterized by a unique style with strong references to nature, symbolism and emotions. During her artistic career, Katarzyna Gemborys participated in numerous individual and collective exhibitions, both in Poland and abroad. Her works have gained recognition among art critics and collectors.

https://www.instagram.com/kat__gem

 

Matilde Grau / SPAIN

Sculptor and ceramist and PhD in Fine Arts. She is an associate professor at the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona. She also taught sculpture and ceramics at the Escola Massana in Barcelona and in the official Master’s Degree of the Faculty of Fine Arts UPV / EHU “Master in Ceramics: Art and Function”. Her main research and creative activity focus mainly on sculpture and ceramics. In sculpture She has worked with a wide variety of materials and disciplines, textile materials, cast bronze and aluminum, resin and fiberglass, whip, metal, glass, etc. She also works with three disciplines that complement my sculptural work such as gravel, Japanese lacquer, the creation of volumes with the technique of cistellery, etc. In ceramics she has worked with all the techniques, from turning, modeling, construction and the creation of shapes from motlles, etc. With this discipline I have developed small format works and also large format works for the public space. She has held positions in international centers specializing in sculpture and public art and held individual and collective exhibitions both nationally and internationally.

 

Magda Grzybowska / POLAND

Artist born 20 December 1976 in Wrocław. Between 1995-2000 studies at the Academy of Fine Arts in Wrocław. Diploma in the studio of Prof. Alfreda Poznańska (2000). Doctorate in the Department of Painting and Sculpture at the E. Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław in 2011, supervisor: Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, postdoctoral degree in 2018. Worked at the E. Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław from 2006 in the studio of Prof. Christos Mandzios. Since 2019 professor at the academy in the Sculpture studio. Conducts classes in sculpture. Positions held – Head of the Department of Sculpture and Spatial Activities, 2016-2019. Artist statement: in her creative activity, she refers primarily to spatial phenomena, not necessarily enclosed in the notion of sculpture. She incorporates sculptural objects as well as film, photography, drawing, light phenomena, situations, gesture, sound and movement into her work. She uses a variety of media. She is interested in the dichotomy between the permanent and the impermanent, relationships, the category of place. She carries out an open artistic and research project entitled ‘Sculpture and the phenomenon of the stage’ using the developed form of a visual event (situation), where the tension between space, object, performer and spectator is built up.

MAGDA GRZYBOWSKA

 

Hirotoshi Iwasaki / JAPAN

Hirotoshi Iwasaki (born in 1981, he/him) is an artist using experimental animation, graduated from Tokyo University of the Arts with Doctor’s degree in Fine Arts 2019. His research theme is about the co-presence of movements of rotoscoping, and also memory and creation through tracing. He transcends the realms of fine arts, film, and advertising, showcasing his works across multiple domains, has received high praise in various fields, including participating in numerous exhibitions and winning Grand Prix non-narrative short at Holland Animation Film Festival 2015. And he has created animations for Calvin Klein, The New York Times, The Los Angeles Times, and several documentary films as commissioned works, and has also won awards from THE ONE SHOW, NY ADC, and Tokyo ADC. Recently, he was responsible for the animation part of “Beyond Utopia,” nominated in the Documentary category at the 2024 BAFTA. He once gave a guest lecture in CalArts, Parsons The New School. Currently, associate professor at Nagoya Zokei University, part-time lecturer at Tokyo University of the Arts Graduate School of Film and New Media Department of Animation.

https://hirotoshiiwasaki.com/

 

Jakub Jernajczyk / POLAND

In 2003 he graduated from the Faculty of Mathematics and Computer Science, at the University of Wrocław, majoring in Mathematics, and in 2008 from the Faculty of Graphics, at the Academy of Arts and Design in Wrocław, majoring in Graphic Design. In his creative, research and academic work, he focuses on relations between art and science. He is mainly interested in the cognitive aspects of perception and visual imagination and the role of art in explaining scientific problems. The multimedia installations he creates usually refer to aspects from the field of mathematics and philosophy. To distinguish this type of artistic activity in which the leading role is played by the cognitive and knowledge-creative value of the work, he uses the term ‘art of cognition’. His research interests include such specific issues as: methodological archetypes in science and art, visual components of cognitive metaphors, analogue and discrete information coding systems.

Awards and scholarships: 2017 – Award of the Minister of Culture and National Heritage for didactic achievements; 2014 – Third Award in the INTER competition of the Foundation for Polish Science; 2012 – Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for outstanding young scientists; 2010 – Distinction at the National Student Drawing Exhibition in Toruń; 2009 – Award of the President of Szczecin at the International Festival of Visual Art inSPIRACJE SPACE

https://grapik.pl

 

Małgorzata Kaczmarska / POLAND

Visual artist, researcher and curator. In her research work, she deals with the creative process and the spatial context of a work of art. Born in Cracow, she graduated with honors from the Faculty of Painting at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków.  Currently she works as a professor at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Winner of a scholarship (Spain, 1999) and artistic residency (Indonesia, 2019). Her works have been repeatedly awarded in international competitions and qualified for presentation. She exhibited her creative achievements at numerous exhibitions in Poland and abroad. Her individual exhibition “Nobody paints like this anymore” (2019) was nominated for the W. Wojtkiewicz award.

https://kaczmarska.pl/

 

Małgorzata Kazimierczak / POLAND

The artist creates ideas, concepts, installation space, objects, sculptures, drawings, graphics, photography, film and performance in the intermedial area of art. She has held several dozen collective and individual exhibitions in Poland and abroad. Her works are in the collections of the Lower Silesian Society of Fine Arts and the Wrocław Contemporary Museum. She graduated from the Academy of Fine Arts in Wrocław, where she currently works as a professor. university, running the Intermedia and Photography Studio at the Faculty of Sculpture and Art Mediation. She implements multi-layered projects of a creative cognitive experiment nature, spatial installations, objects with the introduction of words, ideas, meanings, sound and film. She often collaborates with other artists and groups, and arranges open, time-spaced, social, process-based projects based on meeting and contact. For many years she was involved in dance and movement, working in the alternative experimental theater GDT. She is absorbed in issues of activism and ecology, relationships with nature and its ecosystem protection, which is reflected in her works, e.g. Eco-empathy. She has been cultivating his wild garden with passion for years. She is an animator of Wrocław’s artistic life as the curator of the annual series of exhibitions ‘Intermedia Art Stage’ as part of the Podwodny Wrocław Festival.

 

Radosław Keler / POLAND

In 2005, he graduated from the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wrocław, Sculpture Department. He participates in open-air workshops in Poland and abroad. He mainly deals with figurative stone sculpture. Inspired by the human body and the craftsmanship of old masters, He combines modernity with tradition in his work. His works can be found in museums and private collections in Poland and abroad, including: USA, Argentina, the Netherlands, Belgium and Switzerland.

Awards and scholarships: 2013 – Caryatid in the Kamień 201 competition organized by the “Świat Kamień” magazine, winning in the sculpture category for the Monument of St. Jan Kanty according to the design of prof. Ryszard Gluza; 2011 – qualification through a competition to participate in the 10th International Sculpture Symposium in Morges, Switzerland; 2010 – qualification through a competition to participate in the 11th International Sculpture Symposium, De Stenen Poort in Borkel en Schaft in the Netherlands, City of Borkel en Shaft; 2010 – qualification through a competition to participate and distinction at the 4th International Sculpture Symposium in Roldan, Argentina, Roldan City.

 

Foteini (Fania) Kolaiti / GREECE

An interdisciplinary artist and designer, currently pursuing her Ph.D. at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, Poland, Fania Kolaiti specializes in ceramics while exploring the intersection of artistic and functional values in hybrid objects made of clay materials. Over the recent years, Fania Kolaiti has been working on the topic of life in space and extraterrestrial terrains, seeking sustainable solutions. Her artistic research focuses on environmentally conscious art and design, creating prototypes that not only serve a practical purpose but also pose important questions about the impact of our consumer culture and the Anthropocene. Her work delves into dystopian future scenarios and questions existence within critical sociopolitical utopias. Her artistic exploration is not just personal; it aims to create dynamic motivation for women’s participation in the domains of innovation and technology. She supports digital fabrication methods for prototyping framed by eco-friendly attributes. Keen on exploring the potential of ecological materials compatible with 3D printing technology, she is committed to sustainable design practices. The objective of her work is to produce emerging 3D printed objects that will guide design towards nature mindfulness.

https://www.instagram.com/fk.artworks/

 

Natalia Komorowska / POLAND

The diploma she made at the Faculty of Ceramics and Glass and at the Faculty of Sculpture and Art Mediation at The E. Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, 2022. The artist had 10 individual exhibitions in Poland and took part in about 70 collective exhibitions in Poland and abroad: Germany, Italy, France, Singapore, Czech Republic, Slovakia, USA, Ukraine, incl. as part of The Venice Glass Week as a finalist of the HUB Under35 competition, 2021, Venice, Italy.

https://www.facebook.com/nkomorowska.art

https://www.instagram.com/natalia.komorowska.art/

 

Mami Kosemura / JAPAN

Artist was born in 1975 in Kanagawa. In 2005, she graduated from the Tokyo National University of the Arts with a D.A. in painting. In addition to solo exhibition at Hara Museum of Contemporary Art in Japan, 2018, she has participated in many group exhibitions in Japan and abroad. In Japan, these include the MOT Annual 2004 (Museum of Contemporary Art, Tokyo), NIHONGA Painting (Yokohama Museum of Art, 2006) and SELF and OTHER: Portrait from Asia and Europe (National Museum of Art, Osaka, Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, 2009). Overseas exhibitions include Projected Realities: Video Art from East Asia (Asia Society Museum, NY, 2006), East of Eden (The Freer and the Arthur M. Sackler Gallery, Washington DC, 2007), International Incheon Women Artists’ Biennale (Korea, 2009), Mind as Passion (Taipei Fine Art Museum, 2009), Now Japan (Kunsthal KAdE, Netherlands, 2013), and Kuandu Biennale 2014 (Taipei). Kosemura has been extending the range of her activities to include, for example, a collaboration with composers at Carnegie Hall for a 150th anniversary event in New York in 2017. Major awards received by the artist include Nomura Award from the Nomura Arts and Culture Foundation (2004) and the 26nd Gotoh Cultural Award of the Gotoh Memorial Foundation (2015). Kosemura’s art is included in the collections of the Museum of Contemporary Art, Tokyo, The University Art Museum of Tokyo National University of the Arts, Gunma Museum of Art, Tatebayashi, Asia Society Museum (New York) and Kuandu Museum of Fine Arts (Taipei).

https://mamikosemura.com/

 

Mariusz Kosiba / POLAND

Graduated in Sculpture from the Academy of Art and Design in Wroclaw. In 2006 he defended his diploma under the direction of Prof. Leon Podsiadły. Since 2007 he has been working in the Department of Sculpture and Spatial Activities at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. Currently, together with Prof. Maciej Albrzykowski, he runs the diploma studio. In 2018 he received a doctoral degree for his work entitled “Identity of the work”. Currently Head of the Department of Sculpture and Spatial Activities. He works in sculpture and installation. In his works he takes up two perspectives. The first is about the meta-essence of Nature, intangible and inaccessible to human cognition. The second is the tangible and real layer of human experience. Combining these two perspectives, he creates a case study of Man, focusing directly on his individual relationship to the surrounding reality, which is exclusively his own area.

 

Rafał Kotwis / POLAND

From 2000 to 2005 he studied at the Academy of Fine Arts in Poznań, Faculty of Painting, Graphics and Sculpture. In the years 2002 – 2005 he studied at the University of Adam Mickiewicz at the Faculty of Social Sciences, majoring in Philosophy (studies interrupted). In 2005, he obtained his diploma with honors in Sculpture. In 2012, he obtained his doctorate in fine arts. In 2020, he obtained a post-doctoral degree in art. Currently, he works as a professor at the University of Arts. Magdalena Abakanowicz in Poznań. At his alma mater, he is the head of the 1st Studio of Sculpture and Environment – Studio and a lecturer of the subject Computer techniques in sculpture at Collegium Da Vinci he teaches in the field of Graphics. He deals with broadly understood sculpture and 3D graphics. He took part in individual and collective exhibitions in Poland and abroad (Germany, Belgium, Slovakia, Czech Republic, Ukraine, Lithuania, Thailand). He participated in six research projects as a leader or member of a research team. Publications in the field of sculpture and 3D graphics.

 

Konrad Kuźniewski pseudonym Marc Ney / POLAND

Artist born in 1976 in Warsaw. A graduate of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Faculty of Industrial Forms, majoring in design and specialization in industrial form design. His diploma thesis “Table culture ­– a project constituting an element of equipment” for which he received a distincion at the annual exhibition of diploma works at the Palace of Art of the Society of Friends of Fine Arts in Krakow. In the years 2006-2016, he was a research and teaching employee at his home university in the Department of Space and Color, where project control concerns, among others, from the colors of the product and urban space. Founder of Arsene Galeria Wiatrak, which has organized over 30 exhibitions and artistic events, including two personal exhibitions of design and conceptual art. His main creative interests are installations, assemblage, painting and music

 

Lilla Leń / POLAND

Photographer, mediator and educator. She works in the field of street, search and subjective document photography. She likes to experiment. As an art mediator, she is interested in recipient participation, the viewer’s participation in cultural phenomena, in particular the direct and indirect effects of active reception of art and methods of evaluating these phenomena. Her research interests include areas of participation in art by people with special needs, including tools for communicating about art and the experience of art itself.

 

Rosangella Leote / BRAZIL

Lives in São Paulo, Brazil. She is a multimedia artist/researcher; has a research productivity grant from CNPQ. She has postdoc in Media Art at Aberta University – Lisbon – Portugal; PhD in Communication Sciences by USP; Master of Arts at Campinas University (UNICAMP) – São Paulo – Brazil, and graduated in Arts by Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) – Rio Grande do Sul – Brazil. She is Vice director of the Graduate Program in Arts at UNESP. Is the director of GIIP – “International and Inter-Institutional Group of Research in Art, Science and Technology” registered in CNPq and certified by UNESP, where focus on multisensoriality and multimodality based on neuroscience theories. Currently her research is about Art and sustainability using 3D printing at Seville University (Spain). She acts and directs performances, makes sound sculptures and other interactive works, including handicap technologies for arts. She is part of the SCIArts-Interdisciplinary team, which has been a member since its starting (1995). Has awards and several publications in the area as the book “ARTECIÊNCIARTE” (2015).

http://lattes.cnpq.br/1592443578418038

 

Javier Lozano / SPAIN

Artist, a professor of sculpture in the Department of Visual Arts and Design of the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona. His research and artistic activity is multidisciplinary, continuing his pictorial activity in parallel to his sculpture. He develops an important research activity within the field of sculpture, specifically in the creation of three-dimensional replicas of heritage using New Technologies, having developed projects for museums such as the Frederic Marés, the National Museum of Art of Catalonia, the Episcopal Museum of Vic and the from Urgell, Tàrrega, an activity that combines with artistic creation.

 

Christos Mandzios / POLAND

He is a Greek born in Wrocław. He completed his artistic studies at the State Higher School of Fine Arts in Wrocław in February 1985. His diploma thesis in the field of Sculpture was defended in the Sculpture Studio by doc. Leon Podsiadły. Since 1989, he has been teaching at the Academy of Art and Design in Wrocław. In 2014, the President of the Republic of Poland awarded him the title of professor of fine arts. He deals with sculpture, drawing and painting, as well as activities bordering on arts (other artistic disciplines) and art. His artistic achievements include: individual, group and collective events and exhibitions in Poland and abroad, realizations in public spaces, participation in symposia and sculpture competitions, set design works for theater performances, activities related to the conservation of works of art and historic buildings.

 

Saitip Majewska / THAILAND

Is a Thai artist who has been residingI in Poland for the past decade. Currently she is a doctoral student at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw. Her artworks are inspired by human anatomy, nature (including flowers, plants, and animals), and her personal experiences. She places great emphasis on the essence of Thai culture and strivest o convey a unique Thai identity in a global context T h e artist has a diverse backround in sculpture, printmaking and drawing, which she combines to create her artistic artwork. The artist aims to connect art to the mind, body, and time, with a primary focus on self-healing. Art psychotherapy serves as the foundation for her creations, allowing her to explore the concept o well-being in human psychology. The artwork provides a medium for interaction and engagement, enabling individuals to experience their own cognition through tangible senses, particularly touch. The use of different surfaces, textures and patterns is an important element that can provide a tactile perceptual experience.

 

Materia Impresa

Participating researchers: Mercè Casanovas, Miquel García, Matilde Grau, Jordi Morell, Cristina Pastó, Javier Lozano, Joaquim Cantalozella, Marta Negre, Antònia Coll, Albert Valera, Àngels Viladomiu.

Printed Matter integrates a group of researchers with a long teaching and artistic career. Since the creation of the group in 2012, we have been working on the application of 3D printing technologies in the territory of contemporary art, and this increase in digitization constitutes a possibility of “Return to the Material” in the creation processes. Throughout these years, we have developed projects financed by the Ministry of Science and Innovation, where, in a gradual and diverse way we have been introducing, in parallel with the creation of artistic works, reflections on not only artistic, but also environmental implications and social that the use of these technologies’ entails. The results of our research have materialized in different artistic works, publications, conferences, exhibitions, the development of an international network laboratory, and a digital platform. More and more, the digital world replaces memories with data, and precisely because digitization dematerializes the world, the contribution of Printed Matter consists of fostering narrative relationships with objects and things.

 

Tomasz Matuszak / POLAND

The author’s creative experience runs on many levels, i.e. installation, sculpture, public intervention, photography, video. His multimedia works very often refer to specific architectural spaces that condition the specificity of the place. He has received grants from ArtsLink – New York, Schloss Solitude – Stuttgart, Germany, ART / OMI – Ghent, USA, Leitrim Sculpture Center – Ireland, Proyecto Saco – Antofagasta, Chile. He has participated in more than 150 group and solo exhibitions at home and abroad, including Gale Gates Gallery in New York, Museo de Arte Contemporaneo in Santiago, Chile, Museum of Modern Art in Haifa, Zachęta National Art Gallery in Warsaw, Kunspunkt Gallery in Berlin. He has participated in exhibitions in Germany, Australia, Israel, Spain, India, Chile, Ecuador, Austria, Lithuania and Sweden.

www.tomaszmatuszak.art.pl

 

Jo Milne / SPAIN

Jo Milne is an artist and researcher, having graduated with a Master of Fine Art from the Edinburgh College of Art and the University of Edinburgh and received a Master of Printmaking from the Institute of London (Camberwell College of Art). She received a doctorate in Fine Arts in 2016 from the University of Barcelona, with the thesis “Invisible Structures” she considered methodologies used by scientists, artists and visionaries to visualize the invisible. This research included collaborations with programmers and scientists at CitiLab (Cornellá), the VHIR, Barcelona and the Department of Chemistry at the University of Barcelona. She has been a teacher at EINA for years. She has held residencies at the Irish Museum of Modern Art (Dublin), the Museu de Sabadell (Sabadell) and PATH (London) and did a teaching exchange at the Massachusetts School of Art (Boston). Research areas. Invisible structures: In reference to the methodologies used to visualize the invisible, her research considers possible models to re-interpret genomic structures and cosmological paradigms. The Artist’s Book and Expanded Print. This line of research focuses on the role of artist books as catalysts and tools for dialogue, questioning the format of the book structure and the role of serial images within the world of printing.

www.jomilne.com

 

Jordi Morell / SPAIN

Artist and PhD in Fine Arts. Associate professor at the Department of Visual Arts and Design of the University of Barcelona. Since 2011, he has coordinated the consolidated teaching innovation group “Art. Professió i Teaching”. He has participated in the artistic project “Place, memory and salicornias” (2015-2018), a collaboration linked to the European LIFE Pletera project in which the deurbanization and subsequent ecological restoration of some marshes in l’ Estartit (Costa Brave). On the other hand, since 2014 he has been working with several works / essays that are based on the estrangement caused by the current findings of bombs from the Second World War in various places in Europe. The latest exhibition in this line is “A patio, a blackbird and a piece of scrap metal” (Cultural Rizoma, Celrà, 2019).

He has published articles in the magazines: Estúdio (Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa), BR::AC, and collaborates with “Aurora. Papeles del Seminario Maria Zambrano” (Faculty of Philosophy, University of Barcelona) with artistic contributions since 2007.

 

Laia Moreto Alvarado / SPAIN

She is an independent artist and collaborates with various schools and cultural motivators. She has taken part in teaching collaborations with the Institute of Photographic Studies in Catalonia (IEFC) and with the University of Barcelona (UB), where she trained and was awarded the extraordinary prize in Fine Arts and gained a Master’s Degree in Artistic Production and Research. She has been investigating the relationships between art and prisons since 2019 with an FPU scholarship from the Ministry of Education, Science and Universities, integrated into the IMARTE research group. She has been given scholarships for various visual projects, and is recognised by Roca Umbert and the VU Centre in Canada, the Institut Ramon Llull and Barcelona City Council (City of Barcelona Award). She has exhibited in different national and international salons and her works can be found in various galleries, and in the Patrim Foundation and UNESCO collections, among others.

www.laiamoreto.com

 

Marta Negre / SPAIN

Artist, PhDin Fine Arts from the University of Barcelona, she is an associate professor of the Department of Visual Arts and Design of that University. The artist has exhibited in different galleries (Senda Espai 292, ADN, T4, Galeria Benito Esteban i Expósitos Sis) and institutions, such as Alcalà 31, Can Palauet, Center Cultural la Mercè, Bòlit Center d’Art Contemporani, Arts Santa Mònica, Fundació Felícia Fuster, Center d’estudis catalans (Paris), Paris, Casa de la Paraula, Museu de la Mediterrània, among others. In the field of research, she has received a predoctoral fellowship from the MEC (from 2002 to 2005) and has made stays at the ENSBA in Paris, at the University of Rennes 2 Haute Bretagne, at the Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon and Ar.Co, also in Lisbon. Així mateix, she has been a member of the research groups Prospeccions Binàries, ODAS, Transmedia Catalonia and currently IMARTE. She has also worked on various R&D projects such as Binary Prospecting I and Binary Prospecting II, ECCART, ALIST and Printed Matter II. She is currently a member of the Connected Bodies and Printed Matter Network Laboratory projects.

 

Grzegorz Niemyjski / POLAND

He obtained a diploma in sculpture at the Faculty of Painting and Sculpture at the Academy of Art and Design in Wrocław in 1999 in the studio of prof. Alfreda Poznańska and ad. Christos Mandzios. Currently, he teaches at the Sculpture Basics Studio. He works in stone, wood, ceramics and drawing. In his works, he is often inspired by the phenomenon of the disappearance of the metaphysical sphere relating to religious experience in contemporary culture. The form he uses results from personal experiences and searches based on inspirations from sacred art, the works of expressionists and primitivist artists. For him, shaping is the basic factor influencing the visual sound of a project.

 

Marcin Noga / POLAND

Since 2001 he has been working at the Faculty of Art at the University of Radom, teaching classes in computer graphics and analog photography. In 2019 he defended his doctoral thesis entitled: “Transposition of radio waves into digital images”. To his credit, he has more than 50 group and solo exhibitions in Poland and abroad. His work consists of elements from interdisciplinary fields, as the creative process also includes a scientific approach to the subject, which is the use of mathematics, physics and computer science in the collection and processing of digital data needed to generate an image that makes 3D printing possible.

https://marcinnoga75.blogspot.com/p/mnoga.html

 

Aleksander Olszewski / POLAND

Associate Professor, born in 1944 in Radom. He studied at the State Higher School of Fine Arts in Łódź. Diploma in painting under Professor Lech Kunki and design under Professor Aleksandra Pukacze- wska in 1974. Since 1975, he has been working at the University of Technology and Humanities in Radom, obtaining the following degrees. He is a full professor and founder of the Faculty of Art and its first dean. Member of the Association of Polish Artists and Designers, member of the Association of International Graphic Triennials in Kraków. Member of the Association of the Artistic Movement “Świat” in Warsaw, co-organiser of Group M–5 in Radom, organiser of the Academic Art Gallery “Rogatka” and “Pentagon”, founder and editor of the Yearbook of the Faculty of Art “Arteria”. Currently he runs the Gallery Laboratory “System” in Radom. He practices painting, applied graphics, graphic arts, bas-relief. He creates on the basis of his own system called Morphism. He works in cycles referring to various artistic issues. He has presented his artistic activity at over 50 individual exhibitions and over 400 group exhibitions in Poland and abroad.

 

Tomasz Opania / POLAND

Born in 1970 in Gliwice, he obtained his diploma in sculpture in 1994 from the PWSSP in Wrocław. In 1993, he received a scholarship from the Minister of Culture and Art, and in 1994, a scholarship from the Government of the Swiss Confederation for young artists. From 1994 to 1996, he studied at ÉSAV in Geneva. Since 1996, he has been employed at the Academy of Art and Design in Wrocław, where he runs the Studio of Art in Public Space.

He works in sculpture, installation, performance, public space activities, and the design and implementation of new art presentation formats (CHWILÓWKA, WROCŁAW – ENTRANCE FROM THE COURTYARD). He constructs objects, inventions, “art tools,” machines, or devices for active engagement, using various techniques or collaborating with specialists. These participatory sculptures involve the viewer and/or compel them to adopt a predicted stance. He also creates attributes used in live performances. He views his work as a commentary on current events and the surrounding reality, with a keen interest in politics and society. He has held several solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions in Poland and abroad.

tomaszopania.pl

 

Òscar Padilla / SPAIN

He has a PhD in Fine Arts from the University of Barcelona since 2012, and is currently a Lecturer Professor in the Department of Visual Arts and Design of the Faculty of Fine Arts of the University of

Barcelona. He is a specialist in expanded painting, placing his mark on the relationship between space and time. He is currently a member of the research group ‘IN>TRA2. Reading as an artistic practice: new models of creative decoding’, previously part of the research groups ‘IN>TRA. Collaborative artistic practice as a model of experience: New forms and prototypes in the research processes of the BRAC. Barcelona, research, art and creation. He has published books and chapters of books, including various academic articles, such as the Estudio magazine. He has carried out research studies such as that of any 2018 at CIEBA, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes da Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa. What makes teaching worth highlighting is that it is part of the Teaching Innovation group ‘Art, profession and teaching’ since 2009 and has organized seminars, conferences, publications and exhibitions. He has followed teaching in the different Faculty of Fine Arts cycles since 2006 (Bachelor’s Degree, Graduate, Master’s and Doctorate). The seventh work are part of various public and private collections such as the MACBA (Museu d’art contemporani de Barcelona), the Fundació Suñol or the Fundació Banc Sabadell.

oscar.padillaoscar (instagram)

 

not a Number group (Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz) / POLAND

not a Number group: Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz is an artistic group formed in 2015. It is primarily based on the collaboration in artistic activity of Alicja and Adam Panasiewicz. The artistic duet is mainly concentrated on artistic works using the language of the new media that make for great liberty in creation, and vagueness of interpretation, of the projects on intermedia. “not a Number” is a numeric data type in computer science denoting an undefined or unrepresentative size; it appears on programmable devices in case of lack of digital data. Non-number – empty or space for analog operation? At the junction of science and art there is an area which is an inspiration for the work of the not a Number group. They are inspired mainly by the world of science, both modern, technologically advanced and outdated theories that have fascinated mankind for decades or hundreds of years. Creation and creativity are common points for art and science; technology is the point where they merge. Absorption of new technologies as a medium of art; cooperation between artists and scientists; dematerialization of art and synergy of all senses and at the same time a critical approach that points to ethical and philosophical aspects of knowledge is the point of interest of the not a Number group.
They are interested in digitally controlled image as a medium of communication and light as a medium between analog and digital media. Digitality and “augmented perception”. Posthumanous attempts to exceed the senses and the space of experience in art. Perceptive errors as an inspiration for visual arts. Sensitivity in digital art, virtual reality and changes in perception in digital era. Works such as 1:200000 and also older ones related to the phenomena of light perception use the language of multimedia as a structure of visual message that is not always clear, yet very carefully adjusted.

https://alicjapanasiewicz.net

https://issuu.com/adpan/docs/input_output1 https://www.instagram.com/alicjapanasiewicz/ https://www.instagram.com/panasiewiczadam/ https://www.facebook.com/alicja.panasiewicz/ https://www.facebook.com/adam.panasiewicz.5

 

Ramon Parramon in collaboration with Gaspar Maza / SPAIN

Ramon Parramon is artist and associated professor at the University of Barcelona in the Department of Visual Arts and Design. Director and founder of Idensitat, an art project that works for the interrelation between artistic practices related with social spaces. Between 2019-2021 he was deputy director of EINA University School of Design and Art in Barcelona. He collaborates in different master’s degree and coordinates the Master of Artistic Production and Research at the University of Barcelona. Between 2000 and 2010 he worked at Elisava School of Design of Barcelona, as Head of Postgraduate and Master’s Studies, and also as a member of the steering committee. In this same period, he was co-director of the Master’s Degree in Design, Art and Public Space (2003-2010). Between 2010 and 2018 he was director of ACVIC Contemporary Art Centre. He was able to curate different exhibitions and promote some publications on themes related to art, education, and territory. One of the relevant projects was Participatory Arts for Invisible Communities (2016-18), co-financed by the Creative Europe programme. In 2013, he did a three-month residency in Mexico City (funded by Fundación Jumex), where he was able to develop contextualised research Mexico City. The results of this work were part of the exhibition “Translocations: Temporary Experiences, Artistic Practices and Local Contexts” (2015) at Arts Santa Mònica (Barcelona).

With Idensitat, I have participated in different projects within the framework of the Creative Europe Cooperation programme as: ECLECTIS (2012-14), ARTIZEN (2014-16), Sound of Our Cities (2019-21), Who Cares? (2020-2022), Care Ecologies (2023-2025). He was also principal researcher in three competitive projects funded by the Euroregion Pyrenees Mediterranean: ART- TERRITORY (2020-2021), DIES (2021) and REART (2023).

Gaspar Maza is anthropologist and associated professor at Universitat Rovira i Virgili.

https://idensitat.net

https://www.instagram.com/ramonparramon/

 

Cristina Pastó / SPAIN

Artist, PhD in Fine Arts and an Associate Professor in the engraving section of the Faculty of Fine Arts of Barcelona. She alternates her own artistic activity with teaching. Her research revolves around engraving and printing, their processes and borders. Currently, she works on projects where she incorporates new media, exploring a territory of fusion of techniques and materials where art, nature and technology dialogue. As a guest professor she has taught courses at the Fine Arts faculties of Limoges-Aubusson, Toulouse, Thessaloniki and Krakow and has carried out research stays in France and Japan. Member of the research groups Metamètode: Shared methodologies and artistic processes in the knowledge society I and II (R + D + i) he has collaborated in co-creation projects together with La Mandarina de Newton. He is currently part of the research group Printed Matter: from digital virtuality to three-dimensional materiality in artistic research (HARD2012- 39378-CO3-02 Ministry of Science and Innovation (R+D+i) 2015 to 2018. Since 1990 he has participated in several individual and group exhibitions in our country and abroad. Since 1996, he has been a member of the 13L group, artist books, and publishes artist books, participating in different specialized fairs in Europe and the United States.

 

Ramón Parramón / SPAIN

Artist and researcher. Associate professor at the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona (2018-). Doctor in Fine Arts from the University of Vigo, Official Master in Design and Communication (UPF). He is director and founder of Idensitat (1999-), a collective project from which he carries out his research practice as an artist and cultural manager. Deputy Director of EINA University Center of Design and Art attached to the UAB (2019-). He has been director of ACVIC, Center for Contemporary Arts (2010-2018), and Head of Masters and Postgraduate Studies at Elisava (UPF) (2000-2010). His line of research develops at the intersection between artistic practices, social space, and management of collective processes. Linked to this field of research, he has curated several exhibitions, participated in and organized several seminars, workshops and debate forums on art and social space, while also publishing several articles and coordinating some publications. He has participated as coordinator and researcher in European projects (Creative Europe). He occasionally teaches in different master’s and postgraduate courses.

 

Eloi Puig / SPAIN

Artyst and professor of the Faculty of Fine Arts, UB. Doctor in Fine Arts in 2005, with the thesis Alear: Processual-Random Art. Randomness in Computer-art. Specialist in printed art, in the digital and manipulated use of chance and the teaching through shared methodologies. His current research lines are related to transdisciplinarity, with various projects that explore the nexuses of art and science, and the interpretation of the concepts of code and translation.

http://www.eloipuig.com
https://www.instagram.com/eloip_001/

 

Aleksandra Pulińska / POLAND

Born in 1987, she is a Polish artist. She studied at the Academy of Fine Arts in Łódź and at Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi in Istanbul. In 2013, she defended her diploma project with honors, which received financial support for realization in urban space the following year. She is currently studying at the Doctoral School of the Academy of Fine Arts in Wroclaw. She is a multiple recipient of scholarships from the Ministry of Culture and National Heritage and the NCK (2013, 2017, 2021). At the 5th Piotrków Art Biennale, she received the Grand Prix for her video ” Way”. In 2020, she was nominated by the editors of Arteon for PASSPORTS OF POLITICS. For the past 5 years, she has been developing an intermedia project involving the forces of nature in the creative process. Activities from this series received- INVITED ARTIST AWARD at 2023/24 International Biennial for Paper Fibre Art in Taiwan. Artistic research conducted within the PhD project treats paper as a material and medium at the boundary between culture and nature.

https://www.instagram.com/aleksandra_pulinska/

 

Marek Ruszkiewicz / POLAND

Artist born in 1987 in Wrocław. In the years 2008-2013 he studied at the Wrocław Academy of Art and Design. He obtained his diploma in the studio of prof. Christos Mandzios (2013). In the years 2016-2019, he completed doctoral studies at his alma mater. He defended his doctoral thesis in 2021, his supervisor was Dr. Hab. Mateusz Dworski. He practices at the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wrocław since 2020 in the studio of prof. Academy of Fine Arts Grzegorz Niemyjski. He teaches at the 1st Sculpture Studio. The author of several individual exhibitions and participant of several dozen collective exhibitions. His works of him are in private collections in Poland and abroad. He carries out projects related to construction, deconstruction and destruction, thus drawing attention to the processes of transience. He is constantly interested in the perversity of destructive phenomena and the possible difficulties in noticing them. He asks questions about the beginning and end of aesthetic processes. He claims that the essence of destruction in contemporary sculpture is to initiate favorable conditions for the emergence of another sculptural situation. Presenting research results in the field of sculpture is similar to solving the issue of sculpture and function.

Instagram: ruszkiewicz1

 

Hiraku Suzuki / JAPAN

Artist born 1978, Miyagi, Japan; currently lives and works in Tokyo, he obtained an M.F.A. at Tokyo National University of Fine Arts in 2008. Suzuki’s practice explores the expanded concept of drawing through two-dimensional works, sculpture, video, performance, etc., on the theme of interconnection between drawing and language. In 2011, Hiraku Suzuki completed a residency at Chelsea College of Art, London, and lived and worked in the US in 2011–12 with a grant from the Asian Cultural Council, and Germany in 2012–13 with a grant from the Pola Art Foundation. His major solo exhibitions have included “Excavation Today” at The Museum of Modern Art, Gunma (Gunma, Japan 2023), and he has shown in exhibitions at a long list of prestigious museums throughout Japan and internationally including Museum of Contemporary Art Tokyo (2019-2020); MOCO Panacée (2019); Yinchuan Museum of Contemporary Art, China (2016); Kunstraum Düsseldorf, Germany (2015); 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Japan (2012); and Mori Art Museum, Tokyo (2010). Since 2016, he has been organizing the international platform “Drawing Tube.” His publications include the essay “Drawing: Point and Line and Plane to Tube” (2023, Sayusha). His works are housed in the collections of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Museum of Contemporary Art Tokyo, as well as the Agnès b Collection (France) and University of the Arts London (UK). He is currently Associate Professor of Global Art Practice, Tokyo University of the Arts Graduate School of Fine Arts.

https://hirakusuzuki.com/

https://www.facebook.com/hiraku.suzuki/

https://www.instagram.com/hirakusuzuki/

 

Rolf Simoes / BRAZIL

is an associate researcher in Geoinformatics at the National Institute for Space Research (INPE) – São José dos Campos – Brazil. He has a master degree in Complex Systems Modeling at the University of São Paulo (USP) – São Paulo – Brazil. His research interests include artificial intelligence with applications in Earth observation, complex systems, and digital art. He is a member of the Geoinformatics and Geospatial Data Science Group (GGDS) at INPE. He is currently a postdoctoral fellow at INPE.

http://lattes.cnpq.br/3441488230835922

 

Michał Staszczak / POLAND

A graduate of sculpture at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław (Poland). Diploma in 2005 in the studio of prof. Leon Podsiadły, an annex from a small sculptural form in the studio of prof. Jacek Dworski. Since 2006, he has been employed at his alma mater, where he currently runs a foundry studio. In 2019, he obtained the title of associate professor. In 2016- 2020, head of the Department of Sculpting Techniques at the Academy of Art and Design in Wrocław. From 2020, Vice-Rector for International Cooperation and Promotion of the Academy of Art and Design in Wrocław. Founder and co-organizer of the Festival of High Temperatures. He conducts workshops and foundry demonstrations, builds outdoor furnaces for melting bronze, aluminum and cast iron. He creates assemblage sculptures, bas-reliefs and installations which are cast from metal. In the creative process, he also uses 3D design and printing technology. He takes part in numerous exhibitions in Poland and abroad.

www.michalstaszczak.pl

 

Marta Szajneman-Szuba / POLAND

Graduate of the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Wrocław. In the years 2004-2021, she was associated with the design department of Cersanit III S.A. in Wałbrzych, where she co-created and implemented collections of ceramic tiles, including those awarded with the EU Ceramics Pearl Title, and appreciated in 2006 by the Institute of Industrial Design in the Home Zone category (“Symphony” collection). Winner of Jacquard Design 2023, a design competition organized by the Linen Museum in Żyrardów. From 2022, assistant at the Institute of Natural and Technical Sciences of the Angelus Silesius Academy of Applied Sciences in Wałbrzych. He constantly develops his interests in graphic design, design, posters, short films and photography.

https://www.instagram.com/szaszu_ma/

https://szajneman.wixsite.com/my-site-2

 

Aleksandra Szlęk / POLAND

Visual artist and graphic designer born in 1994 in Lubliniec, Poland. M.A. at the Academy of Fine Arts in Katowice in the field of printmaking (2019) and graphic design (2022). Distinguished and awarded in local, national, and international competitions, she has participated in over 30 group exhibitions and has also curated several solo exhibitions. A two-time recipient of the Ministry of Culture and National Heritage scholarship. Since 2023 she is a PhD candidate at the Academy of Fine Arts in Wrocław. Currently lives and works in Katowice.

aleksandraszlek.pl

 

Daniela Tagowska / POLAND

Daniela Tagowska is an intermedia artist and curator of artistic projects, born in 1985 in Wrocław. She graduated from the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław with a degree in painting. She is also an assistant professor at her alma mater.

She is an accredited coach (ICF PCC) and facilitator of creative processes, specializing in supporting artists and exploring the competency potential of art. She has curated several individual exhibitions and dozens of group exhibitions. She complements her artistic creations with essays that place them in a broader cultural context. She specializes in the mythologization of sports, and in 2021, she defended her doctoral thesis entitled “Gymnocide – Games as a Festivity, Individual Sacrifice, and Act of Violence: On the Visual Power and Dynamics of Archetypes.”

Instagram: @dy_tagowska

 

Aurelia Tymińska / POLAND

Aurelia Tymińska, graduate of the Painting Department at the Wrocław Academy of Fine Arts (2021). Co-founder of the artistic group GAMA. Solo and group exhibitions in Poland and abroad (“Almost Realistic Color,” “But a Stain,” “Here and Now,” “Deconstruction of the Human Figure”). Participation, distinctions, and awards in competitions such as the Julian Fałat Bielsko Outdoor Painting Event, the Łódź Biennale of QuadroArt Painting. Exhibitions: “Completion,” “Light and Darkness” during the Henryków Cultural Meetings in Siemczyno, participation in the International Art Review at Pałac Struga, in the Artistic Residence MADOA “Divine,” in the International Art Symposium “In the Circle” at Galeria33 in Ostrow Wielkopolski, where she presents a lecture entitled “Lack, Absence, Vanishing (in Art),” in the International Art Review “Alternatives 33” in Ostrow Wielkopolski, which initiated the event “From the Mountains to the Sea,” and the exhibition “Ikona/Icone” in Paris. Painter, illustrator, multimedia artist, curator.

Fb aurelia.tyminska

Ig aureliatyminska.art

www.aureliatyminska.art

 

Albert Valera / SPAIN

Artist and PhD in Fine Arts. Professor of the Department of Visual Arts and Design of the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona. Professor of the official PRODART Master’s degree from the same Faculty. He is a member of the consolidated research group IMARTE. Principal investigator of the Printed Matter project. Since 1984 he has taught at the Faculty of Fine Arts, creating with Lluís Doñate the subject “Interdisciplinary Attitudes”. He has supervised numerous doctoral theses and has coordinated the Doctoral program “Temps i llocs de l’Escultura Contemporània”. He has been a guest professor at the Massana and Eina art schools. In 1988 he founded with Maria Josep Forcadell and Lluís Doñate the studio “EN-PLURAL”, specializing in public works projects such as El bosc de Taules, in Parets del Vallés and the Cornellá Center station for the TRAM. He has numerous publications, among which the book “Looking at and interpreting sculpture: public sculptures” stands out. He has held exhibitions of personal work and given conferences and seminars linked to the relationship of sculpture with other disciplines.

 

Àngels Viladomiu / SPAIN

Artist and PhD in Fine Arts. Associate professor (SHP, Serra Húnter Plan) of the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona. She has carried out research and visiting professorships at the Fakultät Gestaltung, Bauhaus-Universität, Weimar and Weissensee Kunsthochschule, Berlin. She is principal investigator of the competitive R&D project Printed Matter 2 HAR2015-63952-C3-2-P (MINECO / FEDER). She is a member of the consolidated research group IMARTE, UB. Her research explores the connections between art, landscape, botany and dendrology through interdisciplinary projects. She has published various articles on art and climate change. With a long history of national and international exhibitions, her work is represented in various public collections such as the MNCARS, Madrid.

 

Kamila Winsztal / POLAND

Diploma in Artistic Expression (DNSEP), Studio Design Diploma with distinction. Diploma of Fine Arts (DNAP) Design Studio, diploma with honors. She works as a photographer in Paris, France. Winner of the Atout Fil 2004 competition. She participated, among others, in the exhibition at the International Design Biennial in St Etienne or at the Fashion Museum in Marseille. She conducted workshops in cooperation with Olivier SAILLARD, curator of the Fashion Museum in Paris.

@kamilawinsztal

 

Maria Wrońska / POLAND

A graduate of the State Higher School of Fine Arts in Wrocław (currently the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław). In 1993, she completed her diploma in sculpture in the studio of Professor Leon Podsiadły. Currently, she runs the Spatial Relations Studio at the Department of Art Mediation at the Faculty of Sculpture and Art Mediation. For many years, she has been trying to understand “being” as her own creative path, which constitutes the issues of the artistic and research projects she undertakes. The most important achievements: cooperation with the Cekmace International Art Group, 2013; Expedition to Musa Dagh under the supervision of Dr. Yael Navaro – Yashim prof. University of Cambridge. Hatai, Türkiye 2014; participation in the international conference “Reveberations” as part of the research project “Another Woman”; Violence Acros Time and Space” organized by the University of Cambridge, Department of Social Anthropology at Galata Greek School in Istanbul, Turkey, from March 26 to 28, 2015; participation in the project “Open-pits – 50th anniversary of the Ziemia Zgorzelecka 71 Open-air Festival” carried out by the Academy of Art and Design in Wrocław in cooperation with MWW Wrocław in Opolno Zdrój 2021; managing the project on the part of the Academy of Art and Design; “4 – 1” performance with Emrah Gokdemir as part of the Performance Festival “Streifen” Goerlitz, Goerlitz 07/07/2022.

 

Aleksander Zyśko / POLAND

Artist born 1960 in Turobin. In the years 1983-1988. studies at PWSP in Wrocław. His artistic interests focus on issues related to sculpture and drawing. The main spectrum of interests is the expression of form in simple systems of synthetic solids in the aspect of the phenomenon of the human-object relationship, and the issue of sculpture – the human head as a form containing a unique, individual experience of survival. The most important achievements: 2018 ¬– implementation of the monument-bust of the captain. Witold Pilecki in Otwock; 2018 – Power and Delicacy exhibition at the Neon gallery in Wrocław; 2019 – individual exhibition at the Arsenal Municipal Museum in Wrocław; 2019 – implementation and permanent exhibition of the sculpture of General August Fieldorf NILA at the Museum of the Cursed Soldiers and Political Prisoners of the Polish People’s Republic in Warsaw; 2019 – bronze medal of the Minister of Culture and National Heritage, Gloria Artis.

WYDARZENIE ZOSTAŁO OBJETE HONOROWYM PATRONATEM  MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

HONORARY PATRONAGE MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE REPUBLIC OF POLAND