Aleksander Józef OLSZEWSKI

Aleksander Józef OLSZEWSKI

Aleksander Józef OLSZEWSKI profesor zwyczajny | Full ProfessorUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom Polska | Poland Algorytm a technologia | Algorithm versus...