Katarzyna GEMBORYS, Łukasz SZATANEK

Katarzyna GEMBORYS, Łukasz SZATANEK

Katarzyna GEMBORYS & Łukasz SZATANEK dr | PhD (Fine Arts), dr inż. arch. | D. Sc. Eng. Arch.Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in WrocławPaństwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w...