Galeria prac udostępniona zostanie po wystawie, która odbędzie się w czerwcu 2022

The gallery of works will be available after the exhibition, which will take place in June 2022

WYSTAWA

W okresie 16-31 maja 2022 prosimy o dostarczenie prac i/lub dokumentacji (wydrukowanej i/lub cyfowej, wówczas drogą mejlową) na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Katedra Mediacji Sztuki (CSU, s. 409), ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

Z myślą o uczestnikach spoza Polski: możliwe jest przesłanie nam dokumentacji i prac do wydrukowania na wystawę.

Dokumentacja procesu: prosimy przygotować materiał w formie gotowych do druku, wysokiej jakości plików pdf i przesłanie ich poprzez wetransfer na adres mejlowy: m.kaczmarska(at)asp.wroc.pl

Prace do druku: prosimy o wcześniejszy kontakt na adres mejlowy: m.kaczmarska(at)asp.wroc.pl

Zwrot przesłanych prac/dokumentacji nastąpi najpóźniej na początku października 2022, zwrotu materiałów drukowanych przez Organizatora nie przewidujemy.

 

EXHIBITION

In the period of May 16-31, 2022, please submit your works and / or documentation (printed and / or digital, then by e-mail) to the following address: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta in Wrocław, Department of Art Mediation (CSU, p. 409), ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław, Poland

It is possible to send us documentation and works to be printed for the exhibition.

Documentation of the artistic process: please prepare the material in the form of ready-to-print, high-quality pdf files and send them via wetransfer to the e-mail address: m.kaczmarska(at)asp.wroc.pl

Works for printing: please contact us in advance by e-mail: m.kaczmarska(at)asp.wroc.pl

The return of the submitted works / documentation will take place no later than the beginning of October 2022, we do not expect the return of the materials printed by the Organizer.