Jacek ROMAŃSKI

Jacek ROMAŃSKI

Jacek ROMAŃSKI dr | PhD (Philosophy) Polska | Poland Drukując idee, drukując przedmioty – ontologiczna analiza dzieł sztuki stworzonych z wykorzystaniem wydruku 3D | Printing ideas, printing objects – an ontological analysis of artworks created with 3D printing  ...