Aleksandra KUŚMIERSKA

Aleksandra KUŚMIERSKA

Aleksandra KUŚMIERSKA mgr inż. arch. | MSc. Eng. Arch. Polska | Poland Wykorzystanie druku 3D w budowie modeli architektonicznych | The use of 3D printing in the construction of architectural models   BIO [PL] Aleksandra Kuśmierska, mgr inż. arch. (Wydział...