Anna BYWANIS

ARTEÏA

Tożsamość cyfrowa i NFT dla dzieła sztuki | Digital Identity and NFT for a Physical Artwork

 

BIO

[PL] Ania Bywanis jest absolwentką prawa i przedsiębiorczynią z 2-letnim doświadczeniem w świecie korporacji i ponad 6-letnim doświadczeniem w tworzeniu produktów cyfrowych i wprowadzaniu ich na rynek. Jako dyrektor wykonawcza w Arteïa, dostawcy rozwiązań cyfrowych dla rynku sztuki, nadzoruje codzienną działalność, zarządza centrum badawczo-rozwojowym w Polsce i jest zaangażowana w strategiczne decyzje dotyczące globalnej działalności firmy.

[ENG] Ania Bywanis is law graduate turned entrepreneur with 2 years of experience in the corporate world and 6+ years in building digital products and bringing them to market. As an Executive Director at Arteïa, a digital solutions provider for the art market, she oversees daily operations, manages the R&D center in Poland, and is involved in strategic decisions regarding the company’s global business.

Abstrakt

[PL] Tożsamość cyfrowa i NFT dla dzieła sztuki

W czasie, gdy artyści i galerie ścigają się w innowacyjnym wykorzystaniu dostępnej technologii i znajdują nowe oraz coraz bardziej ekscytujące sposoby interakcji z publicznością, technolodzy i projektanci na całym świecie głowią się nad rozwiązaniami łączącymi światy sztuki fizycznej i cyfrowej, które będą dla nas jak najbardziej naturalne i ubogacające.

Nowa generacja chipów NFC pozwala w bezpieczny sposób połączyć obydwa te światy dzięki nowoczesnej metodzie uwierzytelniania obiektów. Użycie tagów odblokowuje nowe kanały komunikacji i sprzedaży, pozwalając na kontekstowe opowiadanie historii, a także, miejmy nadzieję, inspirując nowe zastosowania.

W prezentacji przedstawię zastosowania technologii Arteia Connect, a wśród nich:

  • Powiązanie dzieła sztuki / przedmiotu kolekcjonerskiego z blockchainem i zapisanie informacji o jego pochodzeniu
  • Udostępnianie większej ilości informacji o dziele sztuki/przedmiotu kolekcjonerskim
  • Włączenie nowych sposobów interakcji z dziełem sztuki/kolekcjonerem za pomocą dodatkowych mediów i treści informacyjnych

[ENG] Digital Identity and an NFT for a Physical Artwork

As the artists and galleries are embracing technology at an unprecedented speed and finding new and evermore exciting ways to connect with audiences, technologists and designers around the world are working hard to make the physical and digital worlds meet in the most natural way.

The new generation of the NFC chips proposes all-new robust security features, which prove to be a real game changer in the authentication of objects they are attached to, thus securely linking the two worlds. Use of tags unlocks new communication and sales channels, allowing for contextual storytelling and perhaps sparking new ideas none of us have come up with yet.

In the presentation I would like to showcase the use cases for this robust technology, among them:

  • Linking the artwork/collectible to a secure blockchain ledger, giving the physical artwork an immutable provenance record, which will follow it for life.
  • Sharing of further information digitally about the artwork/collectible
  • Incorporating new means of interaction with the artwork/collectible via added media and informational content.
Arteïa

[PL] Arteïa to startup technologiczny działający na przecięciu dziedzin sztuki i finansów, zlokalizowany w Brukseli, Londynie i Krakowie. Portfolio produktów zawiera system do katalogowania dla kolekcjonerów sztuki, narzędzia do rozpoznawania obrazów oparte na sztucznej inteligencji, pierwszy na świecie cyfrowy katalog raisonné zakotwiczony na blockchain, a także połączenie NFC-blockchain, które pozwala na połączenie materialnego i wirtualnego świata sztuki. Rozwiązania technologiczne budowane w Arteïa odpowiadają na potrzeby nowoczesnego, zdecentralizowanego rynku. Zespół Arteïa skupia uznanych specjalistów w dziedzinie sztuki, finansów i technologii.

[ENG] Arteïa is a technology startup providing digital solutions in the worlds of art and finance. It offers SaaS cataloging for Art Collectors, AI-based tools for image recognition, the market’s first Digital Catalogue Raisonné anchored on a blockchain and an NFC-blockchain revolutionary connection bridging physical and digital art and collectibles markets. Arteïa’s aim is to build a modern, decentralised marketplace, bringing greater liquidity for both collectors and artists. Arteïa is located in Brussels, London and Krakow and its team gathers renowned specialists in art, finance, and technology.