Jordi MORELL

Tenure-eligible lecturer | Tenure-eligible lecturer
Universitat de Barcelona | University of Barcelona, Spain

MATERIA DRUKOWANA. Laboratorium w sieci | PRINTED MATTER. Laboratory in net

BIO

[PL] Artysta wizualny i wykładowca (Serra-Húnter Fellow) w Katedrze Sztuk Wizualnych i Projektowania Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Barcelony (Universitat de Barcelona). Jest członkiem skonsolidowanej grupy badawczej IMARTE i badaczem projektu „Materia drukowana: Laboratorium w sieci”. Koordynuje „Art, Professió i Docència” – skonsolidowaną grupę badawczą zajmującą się innowacjami edukacyjnymi.

Uczestniczył w unijnym projekcie LIFE Pletera z projektem artystycznym “Site, memory and Salicornia”, który śledził ekologiczną renowację zacieków w zdeurbanizowanym obszarze Costa Brava. Prowadził badania nad dzisiejszym wyobcowaniem, które następuje w stosunku do artefaktów z czasów II wojny światowej. Praca ta została zaprezentowana na wystawie “A patio, a blackbird and a piece of scrap metal” (Cultural Rizoma, Celrà, 2019).

Publikował w recenzowanych czasopismach artystycznych, takich jak Estúdio (Faculdade of Belas-Artes, Universidade de Lisboa) i BRAC (Barcelona Research Art Creation); od dawna współpracuje z czasopismem „Aurora. Papeles del Seminario Maria Zambrano” (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Barcelonie)

https://webgrec.ub.edu/webpages/000010/ang/jordi.morell.ub.edu.html

https://www.jordimorell.net/

[ENG] Visual artist and lecturer (Serra-Húnter Fellow) at the Department of Visual Arts and Design of the Faculty of Fine Arts of the Universitat de Barcelona. He is member of the consolidated research group IMARTE, and researcher of the project Printed Matter: Laboratory in Net. He coordinates “Art, Professió i Docència” a consolidated research group of educational innovation.

He participated in the EU project LIFE Pletera with the artistic project “Site, memory and Salicornia” that tracked the ecological restoration of mashes in a deurbanized area of Costa Brava. He conducted research on the estrangement that follows running into WW2 artefacts nowadays. This work was presented at the exhibition “A patio, a blackbird and a piece of scrap metal” (Cultural Rizoma, Celrà, 2019).

He has published in reference art journals such as Estúdio (Faculdade of Belas-Artes, Universidade de Lisboa), BRAC (Barcelona Research Art Creation), and has a long-lasting collaboration with the journal “Aurora. Papeles del Seminario Maria Zambrano” (Faculty of Philosophy, University of Barcelona)

https://webgrec.ub.edu/webpages/000010/ang/jordi.morell.ub.edu.html

https://www.jordimorell.net/

Abstrakt

[PL] Network Lab „Laboratorium w sieci” to międzynarodowy projekt Printed Matter Group, którego celem jest stworzenie trwałej motywacji do dzielenia się pomysłami i tworzenia modeli dekodowania.

Grupa Printed Matter to ugruntowana grupa badawcza Sztuk Wizualnych i Projektowania, założona w 2013 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Barcelonie.

Skupiamy się na technologiach druku 3D i jego wpływie na języki sztuki współczesnej. Naszym celem jest zapewnienie kluczowej roli materii w niezwykle wizualnym kontekście dzięki technologiom druku 3D.

Opracowaliśmy kilka projektów I+D+i, które łączą prace artystyczne z teoretycznymi refleksjami na temat wpływu zastosowania tych technologii na pole artystyczne i społeczne.

Nasze wyniki były prezentowane na wystawach, a także w książkach, artykułach i konferencjach.

[ENG] The Network Lab “Laboratory in Net” is an international project of the Printed Matter Group that aims to create a sustainable drive to share ideas and create decoding models.

The Printed Matter group is a well-established Visual Arts and Design research group established in 2013 at the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona.

We focus on 3D printing technologies and its impact on the languages ​​of contemporary art. Our purpose is to provide a central role to matter in an extremely visual context through 3D printing technologies.

We have developed several I+D+i projects that combine artistic works with theoretical reflections about the impact of the use of these technologies in the artistic and social field.

Our results have been presented in exhibitions as well as in books, articles, and conferences.