IMPLIKACJE. CYFRA I BRYŁA | IMPLICATIONS. DIGIT AND SOLID

30 czerwca 2022, godz. 19:00
June 30, 2022 at 7:00 p.m.
Wystawa trwa: 30.06.2022–04.09.2022
The exhibition runs from June 30, 2022 to September 04, 2022
Miejsce | Place: Muzeum Architektury we Wrocławiu
Kuratorzy | Curators: Monika Aleksandrowicz, Małgorzata Kaczmarska
Organizatorzy | Organizers: Muzeum Architektury we Wrocławiu | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
Współpraca | Cooperation:
3dArtech
Udział biorą:
Adam Abel,
Monika Aleksandrowicz,
Mercè Casanovas,
Francesco di Paola,
Katarzyna Gemborys,
Magdalena Grzybowska,
Piotr Idzi,
Małgorzata Kaczmarska,
Fania Kolaiti,
Rafał Kotwis,
Aleksandra Kuśmierska,
Andrea Mercurio,
Jordi Morell,
Marcin Noga,
Aleksander Olszewski,
Mateusz Ośko,
Paweł Ozga,
Cristina PASTÓ,
Jacek Romański,
Michał Staszczak,
Thomas Schmidt,
Łukasz Szatanek,
Àngels Viladomiu
  • Your Title Goes Here 50% 50%