Monika Aleksandrowicz

dr | PhD (Fine Arts)
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | The Eugeniusz Geppert
Academy of Art and Design in Wroclaw

Technologia w procesie kształtowania kompetencji | Technology in the process of shaping competences

 

BIO

[PL] Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). W dorobku artystycznym Moniki Aleksandrowicz znajduje się ponad 60 wystaw zbiorowych, sympozja poświęcone sztuce konceptualnej oraz ekspozycje indywidualne, które organizowane i prezentowane były w kraju i za granicą. Obecnie pracuje w Katedrze Mediacji Sztuki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

[ENG] A graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Wrocław (1999) and Philosophy at the Faculty of Social Sciences of the University of Wrocław (2001). Monika Aleksandrowicz’s artistic output includes over 60 collective exhibitions, symposia devoted to conceptual art and individual exhibitions that were organized and presented in the country and abroad. She currently works at the Art Mediation Department of The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

Abstrakt

[PL] Wiele

[ENG] There is